Ak nie je uvedené inak, štatistiky IOM v SR sú k 31. 12. 2017.

Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie

1 417

Od roku 2004 IOM asistovala pri návrate 1 417 cudzincom, ktorí sa vrátili do 64 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do Moldavska, Číny, Vietnamu, Iraku a Srbska – Kosova.

225

IOM poskytla od roku 2007 pomoc po návrate domov 225 cudzincom v celkovej hodnote 339 990,21 eur. Využili ju najmä na založenie menších podnikateľských aktivít, zabezpečenie základných životných potrieb, dôstojných podmienok na bývanie a zdravotnú pomoc. IOM Slovensko doteraz takto pomohla jednotlivcom a rodinám v 31 krajinách na celom svete.

Viac informácií: www.avr.iom.sk

Integrácia migrantov

17 634

Od roku 2006 poskytlo Migračné informačné centrum IOM (MIC) komplexné integračné poradenstvo 17 634 cudzincom z viac ako 100 krajín.

31 680

MIC poskytlo svojim klientom 31 680 osobných, e-mailových alebo telefonických konzultácií v hlavných oblastiach života na Slovensku ako sú pobyt, rodina, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie, občianstvo a pod.

902 847

Informácie a poradenstvo o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke MIC od roku 2006 vyhľadalo už 902 847 používateľov.

24

MIC od roku 2006 vydalo už deväť viacjazyčných informačných brožúr15 informačných kariet o pobyte v SR, ktoré pomáhajú cudzincom orientovať sa v základných oblastiach života cudzincov na území Slovenskej republiky ako je pobyt, zamestnanie, sociálne zabezpečenie, podnikanie a ďalšie oblasti.

336

Od roku 2012 MIC zorganizovalo v Bratislave a Košiciach už 22 One-Stop Shopov. Sú to dni špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ, ktorí na jednom mieste môžu získať komplexné a bezplatné poradenstvo naraz od príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, zdravotných poisťovní a konzultantov MIC. Služby One-Stop Shopov využilo 336 cudzincov z viac ako 30 krajín.

4 646

Kurzy slovenského jazyka, ktoré organizuje MIC v Bratislave a v Košiciach, absolvovalo od roku 2011 už 4 646 cudzincov a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie využilo 975 cudzincov. Ďalších 597 cudzincov získalo podporu na ďalšie vzdelávanie alebo rekvalifikačný kurz. MIC realizáciou týchto aktivít podporuje cudzincov pri získaní vzdelania, zvýšení kvalifikácie či rekvalifikácii a uľahčuje tak ich integráciu do spoločnosti.

164

Zástupcovia združení a komunít cudzincov na Slovensku zorganizovali od roku 2006 s podporou MIC 164 multikultúrnych a informačných stretnutí, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 13 400 ľudí. Podobnými podujatiami kultúrni mediátori predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny, podporujú spoločenský život komunity a vytvárajú priestor na vzájomné spoznávanie sa komunít a majoritnej spoločnosti.

690

V rámci výskumu o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním, ktorý uskutočnila IOM od januára 2012 do marca 2013, bolo spracovaných 690 dotazníkových odpovedí občanov z krajín mimo EÚ a desiatky hĺbkových rozhovorov s cudzincami žijúcimi na Slovensku. Vypracovaná analýza slúžila ako podklad  na zavedenie efektívnych legislatívnych, politických a praktických opatrení zameraných na prevenciu, odhaľovanie, potláčanie násilia a riešenie jeho dôsledkov.

510

Od roku 2010 sa na tréningoch a workshopoch IOM o migrácii, interkultúrnych zručnostiach a regionálnej spolupráci zúčastnilo vyše 510 zamestnancov štátnej a verejnej správy, ktorí pracujú s cudzincami v SR. Účastníci získavajú zručnosti v interkultúrnej komunikácii, poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a na posilnenie spolupráce medzi inštitúciami.

400

Dokumentárny film Aj my sme tu doma si na medzinárodnom filmovom festivale Jeden svet 2013 pozrelo 400 žiakov základných a stredných škôl. Dokument prostredníctvom osobných príbehov ľudí z rôznych krajín a podložených údajov predstavuje migrantov a realitu o migrácii na Slovensku. Je súčasťou vzdelávacích materiálov IOM o migrácii.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi

213

Od roku 2006 IOM identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi a 124 IOM pomohla pri návrate na Slovensko. Obete zaradené do programu dostali možnosť využiť krízovú intervenciu a reintegračnú asistenciu – služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života. IOM do konca roka 2014 poskytla takúto pomoc a podporu 139 obetiam obchodovania s ľuďmi.

7 420

Na Národnej linke pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 pracovníci IOM poskytli od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014 celkovo 7 420 konzultácií. Prostredníctvom linky sa im podarilo identifikovať a pomôcť 37 obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 linku 0800 800 818 prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

2 409

Pracovníci IOM od roku 2008 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí a podporou ďalších donorov zorganizovali a lektorovali 136 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 2 409 odborných pracovníkov. Školenia sú zamerané na vykonávanie prevencie obchodovania s ľuďmi a identifikáciu obetí obchodovania s ľuďmi.

Viac informácií.

Presídľovanie utečencov

1 047

Od roku 2009 IOM v spolupráci s partnermi prepravila na Slovensko 1 047 utečencov z Afganistanu, Eritrey, Etiópie, Iraku, Somálska a Sudánu, ktorí museli ujsť zo svojej krajiny a uviazli v utečeneckých táboroch v Afrike, Ázii a na Blízkom východe. Väčšinu z celkového počtu týchto utečencov tvoria rodiny s deťmi, pre ktoré je presídlenie jedinou šancou na život v bezpečnom prostredí. Slovenská republika im na svojom území poskytla dočasné útočisko, utečenci sú tu po dobu šiestich mesiacov ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Tu absolvujú prípravu a po nej sú presídlení do krajín, ktoré im poskytnú nový domov.

1 039

IOM prepravila z ETC na Slovensku do krajiny finálneho presídlenia už 1 039 utečencov. Väčšina z nich bola presídlená do USA, ďalší našli svoj nový domov v Kanade, Nórsku a Švédsku.

Viac informácií.

Podrobnejšie informácie:

Aktivity a výsledky IOM za rok 2017.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2016.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2015.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2014.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2013.

Aktivity a výsledky IOM za rok 2012.

0
0
0
s2smodern