fbpx

Obchodovanie s ľuďmi je druhým najvýnosnejším a zároveň najrýchlejšie rastúcim nelegálnym obchodom na svete. Pre obchodníkov je to biznis ako ktorýkoľvek iný. Jediným rozdielom je, že tovarom sú ľudia. Obchodníci ich zneužívajú, vykorisťujú a nútia rôznymi – i neľudskými spôsobmi a prostriedkami – len aby na nich zarobili. Metódy obchodníkov sú čoraz sofistikovanejšie a spôsoby získavania nových obetí čoraz zákernejšie.

Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek. Odhaduje sa, že len v Európe sa stane obeťami obchodovania s ľuďmi každoročne 250-tisíc ľudí.

Po roku 1989 sa Slovensko stalo krajinou, z ktorej pochádzajú obete obchodovania s ľuďmi, alebo cez ktorú obchodníci svoje obete prevádzajú. Obete obchodovania s ľuďmi zo Slovenska smerujú predovšetkým do Veľkej Británie, Nemecka, Belgicka, Holandska, Rakúska, Českej republiky, Talianska, Švajčiarska, Poľska či Švédska. V posledných rokoch sa objavujú informácie, že aj Slovensko sa stalo cieľovou krajinou, v ktorej dochádza k obchodovaniu s ľuďmi a obeťami sa stávajú Slováci aj cudzinci.

Medzi formy obchodovania s ľuďmi patrí nútená práca, nútené žobranie, sexuálne vykorisťovanie, nútené sobáše, nútená kriminalita či obchodovanie s ľudskými orgánmi.

Čo je príčinou obchodovania s ľuďmi? Obchodníci reagujú na dopyt po lacnej pracovnej sile a na dopyt po sexuálnych službách. Počty obetí rastú aj pre nedostatok pracovných príležitostí, slabé sociálne prostredie a zlú ekonomickú situáciu obyvateľstva, nízku vzdelanostnú úroveň, nedostatok informácií všetkých skupín obyvateľstva o rizikách spojených s pracovnou migráciou a pod.

Hlavné aktivity IOM v tejto oblasti zahŕňajú:

IOM na Slovensku v spolupráci so štátnymi inštitúciami, mimovládnymi a medzinárodnými organizáciami sa venuje boju proti obchodovania s ľuďmi od roku 2003. V rámci neho v súčasnosti realizuje:

  • rôzne prevenčné aktivity a informačné kampane (mobilná aplikácia Safe Travel & Work Abroad na pomoc proti obchodovaniu s ľuďmi, kampaň Nestaň sa otrokom! na zvýšenie informovanosti o linke pomoci obetiam),
  • vzdeláva a posilňuje kapacity odborníkov štátnej správy a pomáhajúcich organizácií v oblasti prevencie, identifikácie obetí a zabezpečovania komplexnej starostlivosti obetiam obchodovania s ľuďmi,
  • pripravuje a ponúka infomačné a vzdelávacie materiály pre pedagógov, lektorov, preventistov a ďalších odborníkov (dokumentárne filmy, metodický materiál, informačné brožúry, webová stránka o bezpečnom cestovaní a práci v zahraničí).

V minulosti IOM prevádzkovala Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818 (2008 – 2014), identifikovala obete obchodovania s ľuďmi a poskytovala im komplexnú asistenciu pri ich návrate (2006 – 2017) a komplexnú asistenciu pri ich reintegrácii po návrate do krajiny pôvodu (2006 – 2014). IOM takto ročne pomohla približne dvadsiatim ľuďom.