fbpx

IOM organizuje školenie na zvýšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi vo Vyšnom Nemeckom pre pracovníkov prvého kontaktu. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM organizuje školenie na zvýšenie povedomia o obchodovaní s ľuďmi vo Vyšnom Nemeckom pre pracovníkov prvého kontaktu. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM realizuje školenia o povedomí a prevencii boja proti obchodovaniu s ľuďmi a o ochrane pred sexuálnym vykorisťovaním a zneužívaním, ochrane pred rodovo podmieneným násilím, o tom, ako pracovať s klientmi a o medzikultúrnej komunikácii pre pracovníkov prvého kontaktu, odborníkov a odborníčky, zamestnancov a dobrovoľníkov pôsobiacich v pomoci ľuďom z Ukrajiny.

Okrem poradenstva a budovania kapacít IOM pomáha vysídleným mladým ľuďom z Ukrajiny zvládať rôzne situácie, ktoré zažívajú v každodennom živote. Od polovice mája v humanitárnom centre v Gabčíkove realizuje IOM komunitné workshopy, ktoré mládež nazvala náladové workshopy (Mood Workshops). Mladí ľudia sú ich spolutvorcami a môžu navrhovať témy workshopov, na ktorých základe potom budujú spoluprácu, rešpekt, toleranciu a tiež prekonávajú stereotypy.

Na zníženie rizika obchodovania s ľuďmi vyvinula IOM aj mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad, ktorá poskytuje kľúčové informácie o obchodovaní s ľuďmi, zásady bezpečného cestovania, rady pri hľadaní zamestnania v zahraničí a zoznam kontaktov, keď sa ocitnete v núdzi.