fbpx

Dokumentárny film s názvom Mne sa to stať nemôže hovorí o obchodovaní s ľuďmi za účelom sexuálneho vykorisťovania. Bol nakrútený v roku 2003 – v čase, keď jednoznačná väčšina obetí zo Slovenska bola nútená práve k prostitúcii. Aj keď v súčasnosti sú na vzostupe tiež iné formy obchodovania s ľuďmi, sexuálne vykorisťovanie zostáva stále aktuálnym problémom.

Prostredníctvom reálnych príbehov štyroch žien sú vo filme zobrazené spôsoby, akým sa obete dostali do situácie obchodovania s ľuďmi, ako boli vykorisťované a nakoniec unikli. Rozprávanie dopĺňajú informácie od odborníkov na tému boja proti obchodovaniu s ľuďmi.

Film sa už desať rokov využíva vo vzdelávaní odborných pracovníkov a pri prevencii obchodovania s ľuďmi, najmä na školách.

Dokument vytvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou televíziou a režisérkou Natáliou Vídenskou. Vznikol s finančnou podporou vlády Rakúskej republiky.