IOM Bratislava


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Grösslingová 35
811 09 Bratislava

Fax: +421 2 5263 0093

Migračné informačné centrum IOM

Tel.: +421 2 5263 0023
Zvýhodnená linka: 0850 211 478
Email: mic@iom.int
Web: www.mic.iom.sk

Otváracie hodiny – MIC Bratislava:
Pondelok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Utorok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Streda: 13.00 – 17.00
Štvrtok: 9.00 – 12.00 a 13.00 – 17.00
Piatok: len objednaní klienti

Otváracie hodiny – MIC Košice:
Pondelok: 13.00 – 17.00
Utorok: 13.00 – 17.00
Streda: 13.00 – 17.00
Štvrtok: 13.00 – 17.00
Piatok: len objednaní klienti

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií

Tel.: +421 2 5263 1598
Zvýhodnená linka: 0850 211 262
Email: returnhome@iom.int
Web: www.avr.iom.sk

Prevencia obchodovania s ľuďmi

Informačná linka o obchodovaní s ľuďmi a bezpečnom cestovaní: +421 907 787 374
Email: helplinka@iom.int
Web: www.bezpecnecestovanie.iom.sk
Mobilná aplikácia SAFE: www.safe.iom.sk

Európska migračná sieť – Národný kontaktný bod v SR

Tel.: +421 2 5262 3335
Email: ncpslovakia@iom.int
Web: www.emn.sk

Kontakt pre médiá:

Tel.: +421 2 5273 3791
E-mail: iombratislavamedia@iom.int

Administratívne a finančné oddelenie IOM Bratislava:

Tel.: +421 2 5263 1597


IOM Košice


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
Poštová 1
040 01 Košice

Tel.: +421 55 625 8662

Fax: +421 55 699 8499

Ústredie IOM


International Organization for Migration (IOM)
17, Route des Morillons
CH-1211 Ženeva 19
Švajčiarsko

Tel.: +41 22 717 9111

Email: hq@iom.int

Fax: +41 22 798 6150