fbpx

EMN (European Migration Network) je iniciatívou EÚ, ktorej cieľom je napĺňať informačné potreby inštitúcií Európskej únie, jej členských štátov a Nórska prostredníctvom poskytovania aktuálnych, objektívnych, spoľahlivých a porovnateľných informácií o migrácii a azyle na účely tvorby národných politík a politík Európskej únie v týchto oblastiach. Okrem toho sa EMN zameriava aj na poskytovanie týchto informácií verejnosti.

Právny základ EMN tvorí Rozhodnutie Rady 2008/381/ES zo 14. mája 2008. Činnosť EMN koordinuje Európska komisia (konkrétne Generálne riaditeľstvo pre migráciu a vnútorné záležitosti) v spolupráci s Národnými kontaktnými bodmi EMN menovanými členskými štátmi EÚ a Nórskom, ktoré zároveň vytvárajú národné siete zložené zo širokého spektra zainteresovaných subjektov.

Národný kontaktný bod EMN (NKB EMN) v SR tvoria inštitúcie určené Dohodou medzi vládou Slovenskej republiky a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o koordinácii činnosti EMN z 20. júla 2009, a to:

  • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR (koordinátor NKB EMN v SR),
  • Ministerstvo vnútra SR (Migračný úrad MV SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru, Odbor zahraničných vecí a európskych záležitostí Kancelárie ministra vnútra),
  • Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
  • Štatistický úrad SR.

Aktivity EMN v SR sú spolufinancované Európskou úniou a zo štátneho rozpočtu SR (kapitola Ministerstva vnútra SR) a patria medzi ne predovšetkým:

  • príprava výročných správ o politikách v oblasti migrácie a azylu,
  • príprava štúdií na vybrané témy v zmysle sekundárneho výskumu,
  • administrácia ad hoc otázok EMN,
  • budovanie kontaktov na národnej a medzinárodnej úrovni.

Kontaktné informácie:

Národný kontaktný bod EMN v SR
Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – Úrad v SR
Grösslingová 35, 811 09 Bratislava
Tel.: 00421 2 5262 3335
Fax: 00421 2 5263 0093
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky výstupy EMN sú dostupné na: www.emn.skwww.ec.europa.eu/emn.

Aktivity EMN na Slovensku financuje Európska únia z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu a spolufinancuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

logo emn new sk