IOM Slovensko organizuje v septembri 2021 v Bratislave a v Piešťanoch tréning trénerov pre pracovníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Záujemcovia o účasť na tréningu si môžu vybrať z troch termínov. Uzávierka prihlášok na všetky termíny je 25. augusta 2021.

Čo si predstavíte pod pojmom migrácia? Loď preplnenú ľuďmi v záchranných vestách? Zábery z utečeneckých táborov? Či predavačku v potravinách, pracovníka vo výrobe alebo svojho lekára? Pozrime sa na to, ako na Slovensku vnímame cudzincov a aké sú fakty o migrácii.

Až 86 % utečencov zostáva v rozvojových krajinách, zaznelo 23. júna 2021 v online diskusii odborníkov o globálnych výzvach migrácie, utečencoch a poskytovaní medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike a o aktivitách migračného úradu MV SR v zahraničí.

Pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti migrácie a azylu, alebo sa o ňu zaujímajú, pripravila Európska migračná sieť (EMN) dôležitú pomôcku: slovník, ktorý poskytuje jednotnú terminológiu EÚ z oblasti migrácie a azylu. Obsahuje približne 500 výrazov a pojmov preložených do viac ako 20 jazykov EÚ, vrátane slovenčiny.

Témou 8. ročníka Vzdelávacieho seminára EMN o migrácii je Migrácia v multilaterálnom svete. Seminár organizuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku 24. – 26. augusta 2021 a bude prebiehať online vo virtuálnom štúdiu. Registrácia na seminár je otvorená do 10. augusta 2021.

Vyplýva to z online prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) o pracovnej mobilite medzi 352 občanmi z vyše 50 krajín mimo EÚ/EHP, ktorí v posledných dvoch rokoch boli alebo sú zamestnaní na Slovensku a ktorí sa v čase prieskumu zdržiavali v 29 okresoch Slovenska.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo štvrtok 10. júna 2021 v Bratislave podpísali dohodu o podpore na vybudovanie zdravotníckych zariadení a zabezpečenie ich odborného personálu v záchytných a identifikačných centrách (ZIC) pre migrantov na gréckych ostrovoch.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na pobyt a hľadajú, ako sa zorientovať v náročných administratívnych postupoch a legislatíve. Vyplýva to z údajov Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už v apríli 2006.

Mobilná aplikácia SAFE Travel & Work Abroad upozorňuje na riziká obchodovania s ľuďmi a radí čo robiť, keď sa ocitnete v núdzi. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyvinula mobilnú aplikáciu SAFE v roku 2016 a v marci 2021 ju rozšírila o štyri ďalšie jazykové verzie.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s organizáciami La Strada v Českej Republike a Poľsku zorganizovala 28. januára 2021 okrúhly stôl pre expertov zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí pracujú v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi.