Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, Medzinárodná organizácia pre migraciu (IOM) ponúka školenie s praktickými a v praxi overenými informáciami o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR. Najbližšie otvorené školenia sú 10. 1. 2019, 12. 2. 2019 a 12. 3. 2019.

Do roku 2050 môže byť vyše 140 miliónov ľudí nútených opustiť svoje domovy pre neúrodu, nedostatok vody, záplavy či stúpanie hladiny morí spôsobené klimatickými zmenami. O migrácii vyvolanej klimatickými zmenami diskutovali experti zo Svetovej banky, Akadémie vied ČR a IOM.

Šiesty ročník seminára zorganizovala 22. – 24. augusta 2018 v Bratislave Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku pre viac ako 70 pracovníkov štátnej a verejnej správy, neziskového sektora a akademickej obce.

Prinášame vám najnovšie zaujímavosti o aktivitách a službách IOM na Slovensku – prečítajte si najnovšie číslo Newslettra IOM Slovensko č. 2/2018 vydané v septembri 2018: slovenská verzia a anglická verzia.

Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa tu.

Obyvatelia oboch týchto miest a ich okolia môžu v októbri spoznať kultúry a ľudí z rôznych kútov sveta. Stačí zavítať na jeden z cooltúrnych večerov Aj my sme tu doma – prvý sa uskutoční 3. októbra o 18. hodine v Stanici Žilina-Záriečie a druhý sa začne 10. októbra o 18. hodine v Malom Berlíne v Trnave.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvára v Bratislave a Košiciach ďalší cyklus Otvorených kurzov slovenského jazyka pre cudzincov. Kurzy sa začínajú 18. septembra 2018, sú pre cudzincov z krajín mimo EÚ a EHP, sú bezplatné, pre všetky vekové kategórie a otvorené sú pre začiatočníkov aj mierne pokročilých.

Prinášame vám najnovšie zaujímavosti o aktivitách a službách IOM na Slovensku – prečítajte si najnovšie číslo Newslettra IOM Slovensko č. 1/2018 vydané v júli 2018: slovenská verzia a anglická verzia.

Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa tu.

Novodobými otrokmi sa každoročne stávajú desiatky Slovákov. Do pasce obchodníkov s ľuďmi môže padnúť ktokoľvek – ženy aj muži rôzneho veku a vzdelania, s minimálnym príjmom a aj ľudia zo štandardného sociálneho prostredia, ktorí si išli do zahraničia zarobiť. Na čo si dať pozor, ak sa chystáte cestovať alebo pracovať vo svete?

Migračné informačné centrum IOM (MIC) poskytuje cudzincom z krajín mimo EÚ a EHP finančný príspevok, ktorý je možné využiť na vzdelávacie kurzy, napríklad na kurz slovenského alebo cudzieho jazyka, účtovnícky kurz, kurz práce s PC a pod., alebo na rekvalifikačné kurzy ako napríklad kadernícky kurz, kurz práce s vysokozdvižným vozíkom...

IOM v roku 2017 poskytla integračné poradenstvo takmer 3 400 klientom, uskutočnila vzdelávací seminár EMN o nútenej migrácii a asistovala 46 cudzincom pri návrate zo Slovenska domov do 19 krajín.

Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM Slovensko za rok 2017.