fbpx

Bratislava, 19. mája 2023 – Vysídlení ľudia z Ukrajiny, ktorí našli útočisko na Slovensku, získajú kriticky dôležitú pomoc Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) aj v roku 2023. Pomoc v oblasti podpory duševného zdravia a psychologickej a sociálnej podpory, zlepšenia bývania a šírenia povedomia o ochrane migrantov bude IOM poskytovať aj vďaka finančnej podpore japonskej vlády.

Bratislava, 4. apríla 2023 – Okrem Bratislavy a Košíc Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) otvorila kancelárie svojho Migračného informačného centra (MIC) v ďalších šiestich krajských mestách. Občania z krajín mimo EÚ tak môžu využiť bezplatné komplexné poradenstvo a služby MIC vo všetkých regiónoch Slovenska

Bratislava, 23. februára – Dňa 24. februára uplynie rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, ktorá vyvolala najväčšiu a najrýchlejšie rastúcu utečeneckú krízu v Európe od druhej svetovej vojny. Devastácia a deštrukcia Ukrajiny nabrala ohromujúce rozmery a vyhnala z domovov tretinu jej obyvateľstva. Z Ukrajiny utieklo viac ako 8 miliónov ľudí, z ktorých 78% tvoria ženy a deti, a približne 100-tisíc ľudí našlo útočisko na Slovensku. Rok po tom, čo sa nad Kyjevom ozvali prvé sirény ohlasujúce letecký poplach, je aj naďalej potrebné poskytovať ochranu, zdravotnú starostlivosť a vzdelávanie tým, ktorí v dôsledku vojny utiekli z Ukrajiny.

Bratislava, 12. januára 2023 – V roku 2022 Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) päťnásobne rozšírila svoje kapacity, aby mohla pomáhať ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine.

Bratislava, 30. novembra 2022 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako národný koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike organizuje konferenciu EMN Dôstojné pracovné podmienky ako nástroj boja proti modernému otroctvu. Konferencia sa uskutoční 1. decembra 2022 v Bratislave.

Bratislava, 19. októbra 2022 – Mobilné tímy psychológov a sociálnych pracovníkov poskytujú starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu ľuďom na úteku pred vojnou na Ukrajine v ôsmich krajoch Slovenska.

Bratislava, 18. októbra 2022 – Od prvých dní vojny IOM buduje kapacity kľúčových pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorí pomáhajú ľuďom utekajúcim z Ukrajiny na Slovensko, v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Bratislava, 5. augusta 2022 – Ľudia unikajúci pred vojnou sa najčastejšie pýtajú, či prídu o dočasné útočisko na Slovensku, ak vycestujú na Ukrajinu za svojimi príbuznými.

Bratislava, 20. júla 2022 – Vyplýva to zo 4. správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) o mobilite ľudí, ktorí prichádzajú z Ukrajiny na Slovensko, o ich potrebách, zámeroch a oblastiach, v ktorých sú zraniteľní.

Ženeva, 10. mája 2022 – Podľa najnovšej správy Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) prekročil počet vnútorne vysídlených ľudí v dôsledku vojny na Ukrajine hranicu osem miliónov.