fbpx

Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

PDF formát, anglická verzia, 2018

Viacjazyčný výkladový slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu spracovaný v rámci činnosti Európskej migračnej siete (EMN). Slovník obsahuje viac ako 450 odborných výrazov v 23 európskych jazykoch vrátane slovenčiny. Prípravu a aktualizáciu slovníka koordinuje Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi EÚ a Nórskom.

Slovník pojmov z oblasti migrácie a azylu EMN

on-line

Slovník je dostupný aj v interaktívnej podobe na webovej stránke Európskej komisie.

Slovník IOM o migrácii

PDF formát, anglická verzia, 2019

Anglický slovník obsahuje definície a výklad terminológie, ktorá sa používa v oblasti migrácie. Slovník zostavila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).