fbpx

Tím IOM Displacement Tracking Matrix (DTM) na Slovensku zhromažďuje údaje pre multisektorové hodnotenie potrieb a prieskumy zámerov v krajine. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

Tím IOM pre zber dát prostredníctvom svojho oficiálneho mechanizmu Displacement Tracking Matrix (DTM) na Slovensku zhromažďuje údaje pre multisektorové hodnotenie potrieb a prieskumy zámerov v krajine. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

S cieľom lepšie pochopiť dynamiku mobility a rýchlo posúdiť okamžité potreby vojnou zasiahnutého obyvateľstva vrátane ukrajinských utečencov a občanov z krajín mimo EÚ prichádzajúcich z Ukrajiny, pokračuje tím IOM pre DTM na Slovensku s vedením osobných rozhovorov na hraničných priechodoch a na ďalších kľúčových miestach v krajine.

IOM pokračuje v zhromažďovaní údajov s cieľom posúdiť potreby a zámery ľudí odchádzajúcich na Ukrajinu.

Okrem toho IOM analyzuje aj situáciu vysídlených štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ prichádzajúcich na Slovensko a odchádzajúcich zo Slovenska.

Prečítajte si správy zo Slovenska:

Dňa 14. apríla IOM Slovensko zverejnila prvú rýchlu sektorovú analýzu potrieb na základe 161 prieskumov zozbieraných v období od 9. do 30. marca 2022.

IOM Slovensko 3. mája zverejnila druhú rýchlu sektorovú analýzu potrieb, ktorá vychádza zo 481 prieskumov zozbieraných v období od 9. marca do 21. apríla 2022.

Dňa 27. mája IOM Slovensko zverejnila tretiu rýchlu sektorovú analýzu potrieb na základe 780 prieskumov zozbieraných od 9. marca do 22. mája 2022.

Dňa 18. júla IOM Slovensko zverejnila štvrtú rýchlu sektorovú analýzu potrieb na základe 1 027 prieskumov zozbieraných od 9. marca do 30. júna 2022.

Dňa 5. septembra IOM Slovensko zverejnila piatu rýchlu sektorovú analýzu potrieb založenú na 1 298 prieskumoch zozbieraných od 9. marca do 11. augusta 2022.

Dňa 25. novembra IOM Slovensko zverejnila šiestu rýchlu sektorovú analýzu potrieb na základe 1 817 prieskumov zozbieraných v období od 9. marca do 11. novembra 2022.

Dňa 17. augusta IOM Slovensko zverejnila prvú analýzu založenú na 185 prieskumoch zozbieraných v období od 19. apríla do 31. júla 2022 u štátnych príslušníkov Ukrajiny a štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí odchádzajú na Ukrajinu.

IOM Slovensko 18. októbra zverejnila druhú analýzu založenú na 324 prieskumoch zozbieraných od 19. apríla do 30. septembra 2022 so štátnymi príslušníkmi Ukrajiny a štátnymi príslušníkmi tretích krajín, ktorí odchádzajú na Ukrajinu.

Dňa 3. mája IOM Slovensko zverejnila prvú analýzu vysídlenia štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich na Slovensko a odchádzajúcich zo Slovenska v období od 24. februára do 25. apríla 2022.

Dňa 30. júna IOM Slovensko zverejnila druhú analýzu vysídlenia štátnych príslušníkov tretích krajín prichádzajúcich na Slovensko a odchádzajúcich zo Slovenska v období od 24. februára do 23. júna 2022.