fbpx

Pomoc IOM zraniteľným osobám z Ukrajiny s dočasným ubytovaním. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

Pomoc IOM zraniteľným osobám z Ukrajiny s dočasným ubytovaním. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM v partnerstve s Airbnb pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine – štátnym príslušníkom Ukrajiny alebo štátnym príslušníkom krajín mimo EÚ, ktorí opúšťajú Ukrajinu v dôsledku súčasnej krízy – nájsť a zabezpečiť si dočasné ubytovanie v zariadeniach Airbnb na Slovensku alebo v programe podpory bývania v Košiciach.

Prioritu v tejto pomoci majú utečenci bez ubytovania alebo tí, ktorí čelia bezprostrednému riziku straty ubytovania, utečenci ubytovaní v preplnených táboroch, domácnosti s jedným rodičom/osamelou opatrovateľkou, utečenci starší ako 65 rokov, tehotné alebo dojčiace ženy, utečenci so zdravotným postihnutím alebo chronickým ochorením alebo iné skupiny migrantov a migrantiek v zraniteľnej situácii.