fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so Slovenskou republikou ponúka štátnym príslušníkom tretích krajín bez povolenia na pobyt a neúspešným žiadateľom o azyl pomoc pri návrate a po návrate do krajiny pôvodu.

Návrat domov s IOM je dobrovoľný a závisí od slobodného rozhodnutia záujemcu o návrat.

Kto môže požiadať o návrat?

 • Cudzinci bez povolenia na pobyt na Slovensku
 • Žiadatelia o azyl, ktorí sa chcú vrátiť domov
 • Neúspešní žiadatelia o azyl

Ako môže IOM pomôcť?

Pomoc pri návrate a po návrate domov poskytuje IOM cudzincom podľa ich individuálnych potrieb a môže zahŕňať:

 • Poskytovanie informácií a poradenstvo o návrate
 • Registráciu do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR)
 • Prípravu plánu návratu
 • Pomoc s vybavením cestovných dokladov
 • Ubytovanie, stravu, oblečenie, zdravotnú starostlivosť
 • Zabezpečenie cestovných lístkov
 • Pomoc na letisku (pri odlete, počas prestupov a po prílete) a dopravu z letiska až domov

Reintegračnú pomoc, ktorú navrátilec môže využiť po návrate domov na:

 • Založenie podnikania alebo vstup do partnerstva vo firme
 • Materiálnu pomoc
 • Vzdelávanie
 • Pomoc s ubytovaním
 • Kurzy a školenia podľa výberu
 • Zdravotnú pomoc, vyšetrenie, lieky či pobyt v nemocnici
 • Iné typy pomoci (napr. právnu pomoc či pomoc pri hľadaní práce)

Na poskytovanú pomoc nie je právny nárok.

Kontaktujte nás:

Viac informácii vám poskytnú pracovníci IOM na zvýhodnenej telefonickej linke programu AVRR: 0850 211 262, alebo navštívte webovú stránku programu AVRR: www.avr.iom.sk.

Informácie o AVRR pre migrantov v slovenskomanglickom, ruskom a srbskom jazyku.

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.