Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) hľadá študentov magisterského štúdia práva alebo verejnej správy s výbornou znalosťou slovenského a anglického jazyka (ovládanie ruského jazyka je výhodou), ktorí sú zodpovední, komunikatívni a zaujímajú sa o problematiku ľudských práv, práv menšín, migrácie a integrácie cudzincov, na stáž v Migračnom informačnom centre IOM (MIC) v Košiciach.