Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Office of the International Organization for Migration (IOM) in the Slovak Republic is seeking for a candidate for the position Project Assistant for Coordination of Employment, Social Counselling and Community Outreach Services. Under the general supervision of the Head of Office (HoO) and direct supervision of the Head of the Labour Migration Unit/ IOM Migration Information Centre Manager the successful candidate will be responsible for employment counselling, social, educational and outreach services of the IOM Migration Information Centre (MIC) in Bratislava to support integration of migrants in Slovakia.

The Centre provides legal advice and social services to migrants in order to enable their better integration into Slovak society and the labour market. For more information about the Centre activities please visit: www.mic.iom.sk.

Úrad Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) v Slovenskej republike hľadá lektorov slovenského jazyka s pôsobnosťou v regiónoch: Trnava, Žilina, Banská Bystrica a v ďalších lokalitách SR. Úspešní kandidáti budú zodpovední za výučbu slovenského jazyka a realizáciu kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre občanov krajín mimo Európskej únie v rámci aktivít Migračného informačného centra IOM (MIC).