fbpx

Ak ste štátnym príslušníkom z krajiny mimo Európskej únie, môžete využiť nasledovné bezplatné služby Migračného informačného centra IOM (MIC):

Právne poradenstvo

Poradíme vám v otázkach pobytu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku.

Pracovné a sociálne poradenstvo

Pomôžeme vám zorientovať sa na trhu práce, pri hľadaní práce, pri príprave životopisu a motivačného listu, pri komunikácii so zamestnávateľom, pripraviť  sa na pracovný pohovor, pri kontaktovaní inštitúcií a tiež pri vybavovaní dávok sociálneho zabezpečenia.

Podpora vzdelávania a rekvalifikácie cudzincov

Pomôžeme vám pri správnom posúdení vašich zručností a kvalifikácie a pomôžeme vám tiež vyhľadať vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy a získať informácie o štúdiu na Slovensku. V tejto oblasti tiež poskytujeme cudzincom finančné príspevky na vzdelávacie/rekvalifikačné kurzy rôzneho zamerania.

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov

Cudzincom poskytujeme aj jazykové vzdelávanie. V Bratislave a Košiciach môžete navštevovať naše bezplatné kurzy slovenského jazyka.

Kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie na Slovensku

Organizujeme kurzy, ktoré vám pomôžu orientovať sa o dôležitých oblastiach života na Slovensku a uľahčia vám prvé kroky v našej krajine.

Podpora života cudzincov na Slovensku

Dlhodobo spolupracujeme so zástupcami združení a komunít migrantov na Slovensku – kultúrnymi mediátormi, ktorí podporujú spoločenský život komunity, pomáhajú svojim krajanom a tiež organizujú multikultúrne podujatia, ktorými predstavujú verejnosti kultúru svojej krajiny a vytvárajú tak priestor na vzájomné spoznávanie sa cudzincov a majoritnej spoločnosti.

Viac informácií

Uvedené služby môžete využiť osobne v kanceláriách MIC v Bratislave na Grösslingovej 35 a v Košiciach na Floriánskej 19. Poradenských pracovníkov MIC môžete kontaktovať tiež telefonicky na zvýhodnenej poradenskej linke 0850 211 478 alebo e-mailom na adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Ďalšie informácie môžete nájsť na webovej stránke Migračného informačného centra IOM www.mic.iom.sk.

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.