fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) realizovala v rokoch 2010 – 2015 vzdelávací program pre zamestnancov verejnej správy, ktorí poskytujú služby cudzincom z tretích krajín. Účastníci získavali zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov.

Vzdelávanie absolvovalo vyše 500 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, okresných úradov, mestských úradov, úradov samosprávnych krajov, inšpektorátov práce, zdravotnej poisťovne, Centra právnej pomoci a ďalších inštitúcií.

IOM - Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike (2010 – 2015)

Základnú časť tvorili interaktívne tréningy a nadstavbovú časť workshopy. Obsahom vzdelávania bol prehľad o trendoch, politikách a praxi v oblasti migrácie a integrácie migrantov vo svete, v Európe a na Slovensku a súvisiaca legislatíva, práca s predsudkami a stereotypmi, osvedčená prax a postupy pri poskytovaní služieb cudzincom a posilnenie spolupráce medzi úradmi. Osobné skúsenosti zo života cudzincov na Slovensku účastníkom predstavili kultúrni mediátori – zástupcovia komunít migrantov, ktorí spolupracujú s IOM.

IOM - Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike (2010 – 2015)

Súčasťou vybraných workshopov v regiónoch boli poradenské dni pre cudzincov z tretích krajín, počas ktorých účastníci workshopov – pracovníci rôznych úradov – spolu s právnikmi z Migračného informačného centra IOM (MIC) poskytovali migrantom informácie o rôznych aspektoch života na Slovensku.

IOM - Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike (2010 – 2015)

Výsledky projektu (2010 – 2015):

  • 24 tréningov pre pracovníkov úradov z celého Slovenska
  • 17 workshopov v regiónoch SR
  • 10 poradenských dní v piatich krajských mestách pre 78 cudzincov z 22 krajín
  • Vyše 500 účastníkov tréningov a workshopov
  • Aktívna účasť kultúrnych mediátorov – zástupcov komunít migrantov z Afganistanu, Ekvádoru, Kamerunu, Kolumbie, Kuby, Ruska, Ukrajiny a Vietnamu

Vyjadrenia účastníkov školení:

„Dalo mi to nový pohľad na cudzincov, lepšie pochopenie ich príbehu a motivácie.“

„Človek si uvedomí, že nemá dať na prvý dojem.“

„Získané kontakty som využila aj v praxi – pri ďalšej komunikácii, spolupráci a stretnutiach.“

„Po absolvovaní tréningu sa pri diskusiách s kamarátmi snažím pracovať so stereotypmi voči migrantom. Viac si ich všímam vo svojom okolí. Nevedela som, že ich tu je toľko.“

„Uvedomila som si ako cudzinci vnímajú inštitúcie a naopak, ako my vnímame ich.“

„Po tréningu mám pocit, že by Slovensko mohlo byť otvorenejšie voči migrácii.“

logo solidarita sk

Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi. Projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.