fbpx

Pracovníci Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku od roku 2008 do konca roka 2022 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s podporou ďalších donorov lektorovali 172 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 3 102 odborných pracovníkov. Školenia im pomáhajú vykonávať prevenciu obchodovania s ľuďmi, rozpoznať riziká obchodovania s ľuďmi a možné obete.

IOM na Slovensku v rokoch 2006 až 2021 identifikovala 213 obetí obchodovania s ľuďmi, z toho 132 žien a 81 mužov. Z toho 162 obetí prijalo pomoc IOM a vstúpilo do Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi, 128 obetiam IOM zaistila bezpečný návrat do krajiny pôvodu. Do konca roku 2014 IOM poskytla 139 obetiam po návrate aj služby, ktoré im pomáhajú opäť sa vrátiť do bežného života – najčastejšie sociálnu asistenciu, psychologické a sociálne poradenstvo a pomoc pri orientácii na trhu práce.

Od roku 2015 môžu obete po návrate využiť služby ďalších organizácií, ktoré poskytujú nadväzujúcu pomoc a podporu.

V rokoch 2008 až 2014 IOM prevádzkovala Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818. Pracovníci IOM prostredníctvom linky poskytli celkovo 7 420 konzultácií a podarilo sa im identifikovať a pomôcť 37 obetiam obchodovania s ľuďmi. Od 15. decembra 2014 Národnú linku 0800 800 818 prevádzkovalo Slovenské krízové centrum Dotyk, od 1. septembra 2018 ju prevádzkuje Slovenská katolícka charita.