fbpx

V rámci tohto projektu poskytuje Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou technickú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma).

Schéma vychádza zo Stratégie pracovnej mobility cudzincov v SR prijatej vládou v roku 2018, ktorej cieľom je zefektívniť zamestnávanie štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ a EHP najmä v zamestnaniach s nedostatkom pracovnej sily. Schéma reflektuje aj prijatý Plán obnovy a odolnosti SR najmä v oblasti prilákania potrebnej pracovnej sily zo zahraničia.

Schéma obsahuje opatrenia, ktoré:

 • znížia administratívnu záťaž pre štátne orgány, cudzincov aj zamestnávateľov,
 • zrýchlia procesy a vstup zahraničného zamestnanca na trh práce,
 • podporia systematické, transparentné a predvídateľné rozhodovanie štátnych orgánov,
 • zjednodušia systém a spoja všetky postupy do harmonického celku,
 • podporia aktívnu participáciu sociálnych partnerov.

Cieľom opatrení je uľahčiť a zrýchliť prijímanie zahraničných pracovníkov na slovenský trh práce, prispieť k efektívnej politike pracovnej migrácie v SR, zvýšiť atraktívnosť Slovenska pre zahraničnú pracovnú silu, pomôcť zahraničným pracovníkom pri integrácii do spoločnosti a podporiť návrat zahraničnej pracovnej sily do krajiny pôvodu.

Schéma bola vypracovaná v úzkej spolupráci s odborníkmi z relevantných orgánov štátnej správy, zástupcami zamestnávateľov, odborov, samosprávy, odbornej verejnosti a slovenskými aj zahraničnými expertmi.

Navrhované opatrenia Schémy vychádzajú aj z výskumu založeného na dôkazoch (evidence-based research), ktorý zahŕňa:

 • analýzu právneho stavu a národných politík v oblasti pracovnej migrácie v SR,
 • analýzu trhu práce v SR,
 • analýzu systémov pracovnej migrácie vo vybraných členských štátoch EÚ, krajín pôvodu a úspešných nástrojov riadenia pracovnej migrácie,
 • analýzu fiškálnych dopadov pracovnej migrácie,
 • vyhodnotenie riadených rozhovorov so zástupcami orgánov štátnej správy, samosprávy a zamestnávateľov,
 • vyhodnotenie prieskumu medzi zahraničnými pracovníkmi z krajín mimo EÚ a EHP.

Schéma pracovnej mobility pre SR je expertný dokument, ktorý má odporúčací charakter.

Prečítajte si:

Vlajka EÚ

Projekt Technická podpora pri príprave schémy pracovnej mobility pre SR financuje Európska únia prostredníctvom Programu na podporu štrukturálnych reforiem a implementuje ho Medzinárodná organizácia pre migráciu v spolupráci s Európskou komisiou.

0
0
0
s2smodern