fbpx

People in situation of vulnerability can benefit from psychological first aid, individual psychological counselling or suppport provided at group sessions. Photo © International Organization for Migration (IOM) 2022.

Ľudia v zraniteľnej situácii môžu využiť prvú psychologickú pomoc, individuálne psychologické poradenstvo alebo podporu na skupinových stretnutiach. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

Ako súčasť pomoci v núdzi IOM spolu s partnermi poskytuje ľuďom, ktorí utekajú pred vojnou a v súčasnosti žijú na Slovensku, pomoc a podporu v oblasti duševného zdravia:

  • psychologickú prvú pomoc,
  • individuálne psychologické poradenstvo,
  • podporu na skupinových stretnutiach,
  • sociálno-vzťahové aktivity,
  • psychoedukačné stretnutia,
  • odporúčania na špecializované služby.

Okrem tejto podpory IOM zabezpečuje supervíziu odborníkov z iných inštitúcií a pomáhajúcich organizácií, ktoré poskytujú služby ľuďom z Ukrajiny.

Táto podpora sa realizuje aj vďaka spolupráci s organizáciou IPčko ako implementačným partnerom IOM, ktorá poskytuje poradenstvo a pomoc ľuďom z Ukrajiny vo všetkých ôsmich krajoch Slovenska. Viac informácií o kontaktoch, kde môžete požiadať o pomoc – informácie v ukrajinskom and slovenskom jazyku.