Cieľom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je poskytovať vyvážené a podložené informácie, na základe ktorých si médiá, partneri, donori i verejnosť môžu utvárať informovaný obraz o migrácii, integrácii, cudzincoch a ďalších témach v pôsobnosti IOM.

Táto sekcia ponúka médiám oficiálne tlačové správy a články IOM, kľúčové informácie o IOM, odporúčania a dobré rady pre novinárov, ktorí chcú spracovať a publikovať tému s informáciami o cudzincoch, a odkazy s kontaktmi na komunity migrantov, štátne a výskumné inštitúcie a organizácie pôsobiace v oblasti migrácie a integrácie cudzincov, ktoré môžu byť nápomocné novinárom pri ich práci.

Sme pripravení poskytnúť Vám aktuálne informácie o aktivitách Úradu IOM v SR a vyjadrenia k otázkam z oblasti migrácie a integrácie cudzincov.

Kontakt:
Tel.: 02 – 5273 3791
E-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Predstavenie Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM)

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) je medzinárodná, medzivládna organizácia, založená v roku 1951 ako medzivládna organizácia s cieľom pomáhať presídleným osobám, utečencom a migrantom v Európe. V súčasnosti má IOM 157 členských štátov a ako popredná medzinárodná organizácia na poli migrácie vyvíja IOM v spolupráci s vládami a migrantmi úsilie smerom k riešeniu migračných otázok. Poslanie a činnosť IOM  vychádzajú z princípu, že humánna a organizovaná migrácia prináša prospech tak migrantom, ako aj spoločnosti. IOM úzko spolupracuje s medzivládnymi a mimovládnymi partnermi, štátnymi inštúciami, občianskou spoločnosťou a migrantmi vo všetkých oblastiach sveta, podporuje dialóg a spoluprácu v oblasti migrácie, rozvíja výskum fenoménu migrácie a podporuje vlády v pochopení komplexnosti modernej migrácie.

Na Slovensku má IOM zastúpenie od roku 1996, keď bola podpísaná dohoda medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu, na základe ktorej vznikol Úrad IOM v Bratislave. V roku 2000 vznikla pobočka úradu v Košiciach. IOM na Slovensku vyvíja aktivity najmä v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov migrantov do krajiny pôvodu a podpory ich reintegrácie, prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám, integrácie migrantov do spoločnosti. V rámci týchto a ďalších oblastí IOM vyvíja rôzne typy aktivít, napr. poskytovanie služieb migrantom, výskum, informačné kampane, vzdelávanie a budovanie kapacít kľúčových aktérov a zvyšovanie povedomia verejnosti o rôznych oblastiach migrácie. Od roku 2006 IOM prevádzkuje Migračné informačné centrum IOM (MIC) , ktoré poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo migrantom s cieľom podporiť ich integráciu na trhu práce a do spoločnosti. Od roku 2009 je IOM aj národným kontaktným bodom Európskej migračnej siete na Slovensku.

IOM počas svojej 19-ročnej činnosti na Slovensku asistovala 1 500 migrantom pri návrate do domovskej krajiny, prostredíctvom MIC poskytla komplexné integračné poradenstvo viac ako 9 700 klientom a ich rodinám v hlavných oblastiach života týkajúcich sa integrácie a ich pobytu na Slovensku a pomohla sa vrátiť a opätovne sa začleniť do svojho života takmer 140 obetiam obchodovania s ľuďmi.

Aktivity IOM sú financované výhradne prostredníctvom projektov.

Webové stránky Medzinárodnej organizácie pre migráciu o jej projektoch a aktivitách:

Úrad IOM v Bratislave
www.iom.sk

Ústredie IOM
www.iom.int

Migračné informačné centrum IOM
www.mic.iom.sk

Program asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií
www.avr.iom.sk

Webová stránka Bezpečné cestovanie
www.bezpecnecestovanie.iom.sk

Webová stránka aplikácie SAFE Travel & Work Abroad
www.safe.iom.sk

Európska migračná sieť – Národný kontaktný bod v SR
www.emn.sk

0
0
0
s2smodern