fbpx

Migrácia je proces, kedy jednotlivci i celé skupiny ľudí z rôznych dôvodov opúšťajú svoje domovy. Súčasná mobilita ľudí je vyššia ako kedykoľvek predtým v novodobej histórii1 a naďalej prudko stúpa, čím sa stáva jednou z určujúcich globálnych otázok 21. storočia. Z približne 200 štátov sveta skoro všetky sú zdrojové, tranzitné alebo cieľové územia pre migrantov.

FAKTY A ČÍSLA O SVETOVEJ MIGRÁCII

281 miliónov: Odhadovaný počet medzinárodných migrantov vo svete2

 • Celkový počet medzinárodných migrantov vzrástol za posledné roky z odhadovaných 173 miliónov v roku 2000 na 221 miliónov v roku 2010 a až na 281 miliónov osôb v súčasnosti.3
 • Počet ľudí, ktorí migrovali do zahraničia, sa tak od roku 2000 do roku 2019 zvýšil o 107 miliónov (o 62 %).

4.: Migranti by vytvorili štvrtú najľudnatejšiu krajinu sveta

 • V prípade, že by medzinárodní migranti založili štát, vytvorili by po Číne, Indii a USA štvrtú najľudnatejšiu krajinu sveta, veľkosťou populácie približné rovnakú ako Indonézia.

3,6 %: Percentuálny podiel migrantov v celosvetovej populácii4

 • Inak povedané, jedna z 28 osôb vo svete je v súčasnosti migrant, ktorý žije za hranicami svojej domovskej krajiny; v roku 2000 sa za migranta považovala jedna z 35 osôb.
 • Percentuálny podiel migrantov na svetovej populácii vzrástol z 2,8 % v roku 2000 na 3,6 % v súčasnosti.
 • Vo viac rozvinutých regiónoch (Európa, Severná Amerika, Austrália, Nový Zéland a Japonsko) pripadá 12 medzinárodných migrantov na 100 obyvateľov v porovnaní s dvoma migrantmi na 100 obyvateľov v menej rozvinutých regiónoch (Afrika, Ázia bez Japonska, Latinská Amerika a Karibik, Oceánia bez Austrálie a Nového Zélandu).
 • Percentuálny podiel migrantov sa v jednotlivých krajinách výrazne líši. Ku krajinám s vyšším percentuálnym podielom migrantov patria Spojené arabské emiráty (88,1 %), Katar (78,5 %), Kuvajt (72,8 %), Lichtenštajnsko (67,9 %) a Monako (67,8 %).
 • Ku krajinám s nízkym percentuálnym podielom migrantov patrí napríklad Maroko a Papua Nová Guinea (po 0,3 %), Filipíny, Kórejská ľudovodemokratická republika, Haiti a Srí Lanka (po 0,2 %), Čína, Indonézia, Mjanmarsko, Madagaskar, Vietnam (po 0,1 %) či Kuba (0 %); z krajín EÚ Rumunsko (3,7 %), Slovensko (3,6 %), Bulharsko (2,7 %) a Poľsko (2,2 %).5

1/7: Každý siedmy človek na svete je migrant

 • Odhadovaný počet vnútorných migrantov (t. j. migrantov v rámci krajiny, ktorej sú občanmi) je 763 miliónov.6 Spolu s medzinárodnými migrantmi je na svete vyše miliardy migrantov – každý siedmy človek je migrant.

20: Približne dve tretiny medzinárodných migrantov žijú v dvadsiatich krajinách sveta7

 • Dve tretiny všetkých medzinárodných migrantov v roku 2020 žilo v rozvinutých krajinách.
 • Najviac medzinárodných migrantov žije v Spojených štátoch amerických (50,6 milióna, resp. 18,1 % všetkých migrantov), nasleduje Nemecko (15,8 mil.), Saudská Arábia s 13,5 miliónmi migrantov, Ruská federácia (11,6 mil.), Veľká Británia (9,4 mil.), Spojené arabské emiráty (8,7 mil.), Francúzsko (8,5 mil.), Kanada (8,1 mil.), Austrália (7,7 mil.) a Taliansko, v ktorom žije 6,4 milióna migrantov.8

86,7 milióna: Najatraktívnejšou destináciou pre migrantov je Európa

 • V roku 2020 tu žila skoro jedna tretina (30,9 %) z celkového počtu medzinárodných migrantov.9
 • Nasleduje Severná Amerika (58,7 milióna; z toho v USA 50,6 milióna), v ktorej spolu s Európou žije vyše polovica medzinárodných migrantov.
 • Tretím v poradí je región severnej Afriky a západnej Ázie (49,8 mil.). Spolu s Európou predstavujú destinácie s najväčším nárastom medzinárodných migrantov od roku 2000.10

35,1 milióna: Počet migrantov v krajinách EÚ v roku 201811

 • Migranti tvoria 7,9 % celkovej populácie členských krajín EÚ.
 • Z ich celkového počtu bolo 13,3 milióna migrantov obyvateľmi inej krajiny EÚ a zvyšných 21,8 milióna boli štátni príslušníci štátov mimo Únie (4,9 % z 446,8 mil. obyvateľov krajín EÚ).
 • Takmer tri štvrtiny migrantov (71 %) žije v piatich krajinách EÚ: v Nemecku (10,1 mil.), Taliansku (5,3 mil.), vo Francúzsku (4,9 mil.) a v Španielsku (4,8 mil.).

48,1 %: Percentuálny podiel žien medzi migrantmi vo svete12

 • V roku 2020 bolo vo svete celkovo 134,9 milióna žien – migrantiek.
 • Ženy tvorili viac ako polovicu medzinárodných migrantov v 114 krajinách sveta.
 • V roku 2020 počet žien migrantiek mierne prevýšil počet mužov migrantov v Európe, Severnej Amerike a Oceánii – čiastočne pre vyššiu strednú dĺžku života žien medzi migrantmi a rastúcemu dopytu za prácou súvisiacou so starostlivosťou.
 • Medzi krajinami s najväčším zastúpením žien medzi migrantmi bol Nepál, Hongkong – špeciálna administratívna oblasť Číny, Čierna Hora, Kirgizsko a Lotyšsko.

39,1: Priemerný vek všetkých medzinárodných migrantov – v porovnaní s 30,9 roka v rámci celkovej svetovej populácie13

 • Jeden zo siedmich medzinárodných migrantov (14,6 % alebo 41 miliónov z globálneho počtu migrantov) má menej ako 20 rokov.
 • Tri štvrtiny celkovej populácie migrantov (205 mil. alebo 73,2 %) sú v ekonomicky aktívnom veku od 20 do 64 rokov v porovnaní s 57 % celkovej populácie.
 • 12,2 % medzinárodných migrantov (34 miliónov) má viac ako 65 rokov.14

773 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií (finančných prostriedkov), ktoré poslali migranti domov v roku 202115

 • Remitencie vzrástli zo 132 milárd USD v roku 2000 na 470 miliárd USD v roku 2010 a 719 miliárd v roku 2020.
 • V roku 2020 sa medzi krajiny s najvyšším objemom prijatých zdokumentovaných remitencií zaradila India (83,1 mld.), Čína (59,5 mld.), Mexiko (42,9 mld.), Filipíny (34,9 mld.) a Egypt (29,6 mld.).16
 • Odhaduje sa, že skutočný objem remitencií vrátane nezdokumentovaných formálnych a neformálnych remitenčných tokov je výrazne vyšší.
 • Odhadovaný objem remitencií má do roku 2022 stúpnuť na 802 miliárd USD.

605 miliárd $: Odhadovaný objem remitencií, ktoré poslali migranti do rozvojových krajín v roku 202117

 • Odhadovaný objem remitencií do týchto krajín má do roku 2022 stúpnuť na 630 miliárd USD.
 • Toky remitencií do rozvojových krajín (s výnimkou Číny) boli v roku 2021 väčšie ako priame zahraničné investície a zahraničná rozvojová pomoc týmto krajinám.

50,4 miliónov: Počet vnútorne vysídlených osôb v roku 201918

 • Počet vnútorne vysídlených osôb, ktoré boli nútené opustiť svoje domovy pred ozbrojeným konfliktom, prenasledovaním alebo násilím a presunuli sa v rámci hraníc svojej vlastnej krajiny, vzrástol z 21 miliónov v roku 2000 na 45,7 milióna v 61 krajinách na konci roka 2019.
 • Tri štvrtiny (34,5 mil.) vnútorne vysídlených pre konflikty a násilie je v desiatich krajinách: Sýria (6,5 mil.), Kolumbia (5,6 mil.), Konžská demokratická republika (5,5 mil.), Jemen (3,6 mil.), Afganistan (3 mil.), Somálsko a Nigéria (obe po 2,6 mil.), Sudán (2,1 mil.), Irak (1,6 mil.) a Etiópia (1,4 mil.).
 • V roku 2019 bolo novo vysídlených 33,4 milióna osôb – čo znamená, že kdekoľvek na svete bola každú sekundu nútená utiecť jedna osoba.
 • Z toho pre konflikty a násilie bolo novo vysídlených 8,5 milióna ľudí v 50 krajinách (10,8 milióna v roku 2018) a prírodné katastrofy zasiahli ďalších 24,8 milióna ľudí  v 140 krajinách(17?2 milióna v roku 2018), čo je trojnásobne viac ako počet vysídlených osôb pre konflikty a násilie.
 • Vyše polovica novo vysídlených ľudí pochádza len zo štyroch krajín: z Indie, Filipín, Bangladéša a Číny.19

26 milióna: Odhadovaný počet utečencov vo svete20

 • Spolu s 50,4 milióna vnútorne vysídlených osôb, 4,2 milióna žiadateľov o azyl a 3,6 milióna Venezuelčanov vysídlených v zahraničí bolo v roku 2019 na svete 84,2 milióna utečencov, žiadateľov o azyl a vnútorne vysídlených osôb.
 • Dve tretiny (68 %) všetkých utečencov na svete pochádza len z piatich krajín: zo Sýrie (6,6 milióna), Venezuely (3,7 mil.), Afganistanu (2,7 mil.), Južného Sudánu (2,2 mil.) a Mjanmarska (1,1 mil.).
 • Najviac utečencov vo svete už niekoľko rokov po sebe prijalo Turecko (3,9 milióna, z toho 3,6 mil. utečencov zo Sýrie). Nasleduje Kolumbia (1,8 mil.), Nemecko (1,5 mil.), Pakistan a Uganda (obe po 1,4 mil.).
 • Traja zo 4 utečencov žijú v niektorej z krajín, ktoré susedia s ich domovskou krajinou.
 • Najväčší počet utečencov v pomere k domácemu obyvateľstvu je na ostrove Aruba, kde je utečencom jeden zo 6 ľudí a v Libanone – jeden zo 7 ľudí na území tejto krajiny je utečencom.21
 • V štátoch Európskej únie požiadalo v roku 2019 o azyl 612,7-tisíc ľudí (prvožiadateľov, celkový počet žiadateľov bol 676-tisíc).
 • Najväčšiu skupinu žiadateľov (12,1 %) tvorili utečenci zo Sýrie (74-tisíc), nasledovali občania Afganistanu (8,6 %), Venezuely (7,3 %), Kolumbie (5,2 %) a Iraku (4,4 %).
 • Štvrtina utečencov, ktorí žiadajú o azyl v Európe, podalo svoju žiadosť v Nemecku (v roku 2019 to bolo 142-tisíc, t. j. 23 % všetkých žiadostí). Nasledovalo Francúzsko (120-tisíc), Španielsko (115-tisíc), Grécko (75-tisíc) a Taliansko (35-tisíc).22

1 Divinský, B.,  Migračné trendy v Slovenskej republike po vstupe krajiny do EÚ (2004 – 2008), Medzinárodná organizácia pre migráciu, 2009, s. 12 (https://iom.sk/sk/publikacie?download=106:migracne-trendy-v-slovenskej-republike-po-vstupe-krajiny-do-eu-2004-2008). 
2 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (UN DESA, 2020) – International Migrant Stock 2020, Workbook: Age, sex and destination (https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_ims_stock_by_sex_and_destination.xls), UN DESA – International Migrant Stock 2020 Highlights. Ten Key Messages (https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/international_migration_2020_highlights_ten_key_messages.pdf), UN DESA – International Migrant Stock 2020 Highlights (https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_international_migration_highlights.pdf).
3 Pozri [2].
4 Pozri [2].
5 Pozri [2].
6 UN DESA – Technical Paper No. 2013/1 – Cross-national comparisons of internal migration: An update on global patterns and trends (http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/technical/TP2013-1.pdf).
7 Pozri [2].
8 Pozri [2].
9 Pozri [2].
10 Pozri [2].
11 Eurostat – Migration and migrant population statistics (k 1. 1. 2019) (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics/sk).
12 Pozri [2].
13 Pozri [2] a UN DESA – World Population Prospects 2019, Median Age of Population (https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F05_MEDIAN_AGE.xls).
14 Pozri [2] a UN DESA – International Migrant Stock 2020, Workbook: Age and Sex (https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/undesa_pd_2020_ims_stock_by_age_sex_and_destination.xlsx)
15 The World Bank – Migration and Development Brief 36, May 2022 (https://www.knomad.org/sites/default/files/2022-05/Migration%20and%20Development%20Brief%2036_May%202022_0.pdf), Migration and Development Brief 2, November 2006 (http://pubdocs.worldbank.org/en/372901444756856754/MigrationDevelopmentBriefingNov2006.pdf).
16 The World Bank – Migration and Remittances, Annual Remittances Data as of May 2021 (https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data).
17 Pozri [15].
18 Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) (http://www.internal-displacement.org).
19 IDMC – Global Report on Internal Displacement 2020 (https://www.internal-displacement.org/global-report/grid2020/).
20 The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) – Global Trends. Forced displacement in 2019 (https://www.unhcr.org/globaltrends2019/). Počet zahŕňa aj 5,6 milióna palestínskych utečencov pod mandátom Agentúry OSN pre pomoc palestínskym utečencom na Blízkom východe (UNRWA).
21 Po započítaní palestínskych utečencov pod mandátom UNRWA, v Libanone je utečencom jeden zo piatich a v Jordánsku jeden z troch ľudí.
22 Eurostat – Asylum Statistics (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_statistics).

Aktualizácia: 18. 5. 2022