fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko v spolupráci s organizáciami La Strada v Česku a Poľsku v rokoch 2020 – 2021 budovala kapacity odborníkov a zvyšovala povedomie verejnosti o rizikách obchodovania s ľuďmi.

Výstupy projektu:

Okrúhly stôl expertov

Na okrúhly stôl v januári 2021 sme pozvali expertov zo Slovenska, Belgicka a Spojeného kráľovstva. Viac ako 30 účastníkom zo Slovenska, Česka a Poľska, ktorí pracujú v oblasti prevencie a boja proti obchodovaniu s ľuďmi, spíkri predstavili aktuálne trendy, štatistiky a legislatívu v oblasti obchodovania s ľuďmi a koncept zodpovedného nakupovania.

Viac informácií o okrúhlom stole.

Aktualizácia mobilnej aplikácie SAFE Travel & Work Abroad

Aktualizovali sme mobilnú aplikáciu a rozšírili ju o štyri nové jazykové verzie – ruský, ukrajinský, srbský a rómsky jazyk. Aplikácia je v súčasnosti voľne dostupná v 11 jazykových mutáciách v Google Play a App Store a na webovej stránke IOM www.safe.iom.sk.

Tréningy trénerov v prevencii obchodovania s ľuďmi

V septembri 2021 sme v Bratislave a v Piešťanoch zorganizovali tri tréningy pre odborníkov, ktorí pracujú v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Na tréningoch sa zúčastnilo spolu 56 účastníkov z celého Slovenska.

Viac informácií o tréningoch.

Aktualizácia tréningového manuálu Prevencia obchodovania s ľuďmi

Manuál je užitočnou pomôckou pre odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a chcú ich informovať či vzdelávať, ako sa nestať obeťami obchodovania s ľuďmi. Tréningový manuál využíva IOM na svojich tréningoch a je tiež dostupný pre širokú verejnosť.

Viac informácií o vzdelávacích materiáloch IOM.

Podpora projektu SAFE Work and Travel – Prevention of Trafficking in Human Beings in SK, CZ and PL:

Logo International Visegrad Fund

Tento projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org


Logo IOM-UN

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk


Logo La Strada Česká republika, o.p.s.

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner kampane.
www.strada.cz/cz/


Logo La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner kampane.
www.strada.org.pl/