fbpx

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) spustila informačnú kampaň Nestaň sa otrokom! na pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi.

Kampaň prebiehala od októbra 2014 do januára 2015 na Slovensku, v Českej republike a Poľsku v tých regiónoch, odkiaľ pochádza najviac obetí obchodovania s ľuďmi. Kampaň propagovala telefonické linky, kam môže zavolať každý, komu hrozí, že sa môže stať alebo sa už stal obeťou obchodovania s ľuďmi, alebo kto uvažuje nad prácou v zahraničí.

Slovenská Národná linka pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi má číslo 0800 800 818 a pri volaniach zo Slovenska je bezplatná. Je možné na ňu volať aj zo zahraničia zo slovenskej SIM karty na 00421 800 800 818. Od 1. júla 2008 do 15. decembra 2014 túto linku prevádzkovala IOM a od 15. decembra 2014 ju prevádzkuje Slovenské krízové centrum Dotyk.

Informácie o linkách pomoci boli na miestach, ktoré ľudia najčastejšie využívajú pri ceste do zahraničia. Na Slovensku sa kampaň zameriavala na mestá v Košickom kraji. Plagáty a citylighty boli na autobusových staniciach v Košiciach, Trebišove a v Michalovciach. Reklama bola umiestnená v regionálnych autobusoch a na cestovných lístkoch, plagátoch a nálepkách v autobusoch smerujúcich do Veľkej Británie do Bradfordu, Sheffieldu, Birminghamu a Leedsu, ktoré sú častými destináciami obetí obchodu s ľuďmi.

V spolupráci s organizáciami La Strada prebiehala kampaň v Česku najmä v Ústí nad Labem, Tepliciach a Českých Budějoviciach a v Poľsku v Mazovskom vojvodstve a v regiónoch na severozápade krajiny.

Plagát kampane v SR:

IOM - Prevencia obchodovania s ľuďmi - Informačná kampaň Nestaň sa otrokom! - plagát

Cestovný lístok s informáciami o kampani v SR:

IOM - Prevencia obchodovania s ľuďmi - Informačná kampaň Nestaň sa otrokom! - cestovný lístok

Podpora a realizácia projektu Counter-trafficking Hotlines Campaign in SK/CZ/PL Vulnerable Regions:

logo-visegrad-fund-400

Projekt finančne podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
www.visegradfund.org

logo iom-oim blue

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) – realizátor projektu a kampane.
www.iom.sk  

logo-la-strada-cz

La Strada Česká republika, o.p.s. – partner kampane.
www.strada.cz/cz/

logo-la-strada-pl

La Strada Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu – partner kampane.
www.strada.org.pl/