fbpx
 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pôsobí na Slovensku od roku 1996. Medzi hlavné oblasti činnosti patria: asistované dobrovoľné návraty, integrácia migrantov, prevencia obchodovania s ľuďmi a pomoc obchodovaným osobám a koordinácia aktivít Európskej migračnej siete.

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 10. decembra 2015 – Podľa celosvetového prieskumu verejnej mienky o imigrácii sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil, zatiaľ čo 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

  Čítať ďalej...

 • Na Slovensku žije vyše 167-tisíc cudzincov s povolením na pobyt. Predstavujú 3,07 % zo všetkých obyvateľov Slovenska. Občania z krajín mimo Európskej únie (tzv. cudzinci z tretích krajín) tvoria 66,5 % z celkového počtu cudzincov u nás. Aj napriek tomu, že Slovenská republika patrí v rámci Únie ku krajinám s najnižším podielom cudzincov v...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 27. marca 2013 – Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s režisérom Marcelom Pázmanom vytvorili nový dokumentárny film Aj my sme tu doma, ktorý cez konkrétne príbehy rozpráva o živote migrantov na Slovensku, poukazuje...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci s Európskou komisiou poskytla technickú podporu Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR pri príprave Schémy pracovnej mobility pre SR (ďalej Schéma). Jej cieľom je...

  Čítať ďalej...

 • IOM na Slovensku v oblasti migrácie, integrácie cudzincov a boja proti obchodovaniu s ľuďmi podporuje tvorbu politík, buduje kapacity odborníkov, realizuje výskumy a informačné kampane. Spolupracuje pri tom s inštitúciami štátnej správy, samosprávy, akademickej sféry, mimovládnymi organizáciami...

  Čítať ďalej...

 • Bratislava, 21. marca 2013 – IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu vydala štúdiu o skúsenostiach migrantov a migrantiek na Slovensku s násilím a zneužívaním. Štúdia sa zameriava na násilie v kontexte verejného priestoru...

  Čítať ďalej...

 • Neviditeľnosť migrantov na Slovensku, v krajine s druhým najmenším počtom cudzincov v rámci EÚ, znamená, že zneužívanie a násilie voči migrantom na verejnosti, pracovisku či v súkromí zostáva skryté pred zrakom verejnosti a verejných inštitúcií, poskytovateľov služieb či výskumných organizácií. Migranti na Slovensku sa tak potenciálne ocitajú...

  Čítať ďalej...