fbpx

Rodina s tromi malými deťmi odišla z Kosova, kde počas vojnového konfliktu prišli o dom, a požiadali o azyl na Slovensku. V priebehu azylovej procedúry sa rozhodli pre návrat domov a zaregistrovali sa do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií IOM (AVRR).

Pracovníci IOM im pomohli pri návrate a poskytli im reintegračnú podporu, ktorá im pomáha riešiť ich životnú situáciu bezprostredne po návrate domov: uhradila im náklady na nájomné, prispela na nákup základných tovarov v domácnosti a na nákup stavebného materiálu.

Peter zostal v Anglicku bez dokladov, bez prístupu na svoj účet a bránili mu kontaktovať rodinu. Stal sa obeťou obchodovania s ľuďmi. Vďaka reintegračnej pomoci IOM je dnes Peter doma a dokáže uživiť seba aj rodinu.

Mahmoud je jedným z 50 utečencov z Jemenu, ktorým Slovenská republika poskytla na svojom území dočasné útočisko v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Mahmoudovi sa tým splnil jeho tajný sen. „Slovo ‚šťastný‛ len slabo popisuje, ako sa teraz cítim. Každý deň dostávame jedlo, ktoré sme v Jemene síce videli, ale nie vždy sme si ho nemohli dovoliť“, hovorí už s úsmevom na tvári. V Humennom prvýkrát po 20 rokoch uvidel skutočnú posteľ, jedna dokonca patrí iba jemu.

Pani Alexandra pochádza z Moldavska, ktoré patrí medzi najchudobnejšie krajiny Európy. Prišla na Slovensko, aby zarobila peniaze a splatila dlhy. „Na Slovensku som žila 13 rokov načierno, pracovala som ako upratovačka a všetky dlhy som splatila,” hovorí Alexandra.

Šesť mesiacov strávi na Slovensku skupina 50 utečencov z Jemenu, ktorí pristáli 19. júla 2012 na košickom letisku. Slovenská republika im poskytla na svojom území dočasné útočisko, utečenci budú ubytovaní v Evakuačnom tranzitnom centre azylového zariadenia Ministerstva vnútra SR v Humennom a postupne presídlení do Spojených štátov amerických. Medzi skupinkou, ktorá pol roka svojho života strávi na Slovensku, je aj Zahra.

Pani Le Thi Binh z Vietnamu prišla na Slovensko legálne, aby navštívila svojho syna. Keď jej skončila platnosť víz, žila tu ešte štyri roky nelegálne. Na návrat domov jej chýbali platné doklady a peniaze. Požiadala preto o pomoc IOM Bratislava, ktorá ju zaregistrovala do programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) a pomohla pri návrate späť do Vietnamu.

V roku 2011 IOM Bratislava v rámci programu asistovaných dobrovoľných návratov a reintegrácií (AVRR) poskytla  reintegračnú pomoc v hodnote 35 783,79 eur celkovo 26 jednotlivcom alebo celým rodinám z Arménska, Azerbajdžanu, Gruzínska, Iraku, Moldavska, Srbska (Kosova), Ukrajiny a Vietnamu, ktorí sa rozhodli pre asistovaný dobrovoľný návrat a požiadali o reintegračný príspevok. Adresná a presne cielená pomoc IOM prispela napríklad k celkovému zlepšeniu životných podmienok ukrajinskej rodiny 50-ročného klienta, ktorý sa rozhodol vrátiť sa s manželkou zo Slovenska do domovskej obce Velesniv na Ukrajine.