fbpx

Marika žila so svojou rodinou vo veľmi chudobných pomeroch. S malým dieťaťom a nedokončeným vzdelaním si nedokázala nájsť prácu, ktorá by jej pomohla uniknúť zo zlej sociálnej situácie. Keď prišiel sused Jozef s ponukou práce v Anglicku, začala uvažovať nad odchodom zo Slovenska. Podmienkou bolo, aby išla sama, bez dieťaťa. Vtedy na chvíľu zaváhala. Vidina lepšieho života a dostatku peňazí pre celú rodinu však napokon zvíťazili.

Na ďalekú cestu sa vybrala autobusom a spolu s ňou cestoval aj Jozef. Po príchode do Londýna ju však namiesto veľkého mesta čakali štyri steny bytu. Ukázali ju cudzincovi, ktorý tam býval. Jozef jej oznámil, že sa za toho muža musí vydať a odišiel preč. Marika zostala sama a bezradná. Odmietla sa vydať, chcela ísť okamžite preč, no cudzinec jej to nedovolil. Mohla sa síce ozvať rodičom, avšak sledoval každé jej slovo pomocou internetového prekladača.

IOM - Pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi - Pri vyslobodení Mariky pomáhali odborníci vyškolení IOM

Ilustračné foto.

Po čase jej našiel prácu v rýchlom občerstvení, výplatu za ňu však nikdy nedostala. Pohybovať sa sama mohla len v byte, z a do práce vždy išiel s ňou. Keď sa rodičom prestala ozývať, zalarmovali miestnu políciu a neskôr aj terénnych sociálnych pracovníkov. Terénna sociálna pracovníčka, ktorú vyškolila IOM, identifikovala v prípade Mariky znaky obchodovania s ľuďmi a požiadala o pomoc pracovníkov IOM v Bratislave. Informácie boli odovzdané špeciálnej policajnej jednotke, ktorá v spolupráci s európskymi zložkami a britskými kolegami hlásenie preverila. Mariku sa vďaka tomu podarilo zo situácie vyslobodiť a odviesť do bezpečného ubytovania skôr, než bola donútená zobrať si cudzinca za manžela.

Pracovníci IOM zorganizovali jej bezpečný návrat na Slovensko. Nepríjemnú skúsenosť tak u Mariky mohla vystriedať radosť z návratu k svojmu dieťaťu a rodine.

Starostlivosť o Mariku prevzala organizácia, ktorá obetiam poskytuje ďalšie služby v rámci Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi. Marika už viac nechce cestovať, snaží sa vrátiť naspäť do bežného života a hľadať si prácu bezpečnejším spôsobom.

(Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo mvsr

Aktivity IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľudmi sú financované Ministerstvom vnútra SR, ktoré plní úlohu koordinačného orgánu komplexnej starostlivosti o obete obchodovania s ľuďmi.