fbpx

Yuliya opustila svoj domov na Ukrajine, keď mala 20 rokov. Za jej odchodom boli rodinné dôvody, túžba osamostatniť sa a aj si zarobiť v zahraničí. Mimo domova strávila 10 rokov v rôznych krajinách, z toho väčšinu času prežila práve na Slovensku, kde sa jej príležitostne podarilo pracovať ako pomocná sila.

IOM - AVRR - Dobrovoľný návrat s IOM na Ukrajinu - Chcem využiť šancu a začať nový životV zložitej osobnej situácii sa Yuliya rozhodla vrátiť sa na Ukrajinu a začať svoj život od znova. Do svojej rodnej dediny sa vrátiť bála a rozhodla sa pre návrat do Kyjeva – aj napriek tomu, že v tomto meste nemala žiadnych príbuzných či známych.

Yuliya kontaktovala IOM na Slovensku, ktorá jej okamžite pomohla – do odchodu zo Slovenska jej zabezpečila chránené ubytovanie, základné potraviny, poskytla poradenstvo a v koordinácii s misiou IOM v Kyjeve pripravila a zrealizovala jej návrat. Ešte pred jej odchodom Yuliya spolu s IOM vypracovali plán pomoci, ktorú mohla využiť po návrate domov.

Ihneď po návrate na Ukrajinu Yuliya vyhľadala kanceláriu IOM v Kyjeve a v spolupráci s jej pracovníkmi začala aktívne riešiť ubytovanie, prácu a nové doklady totožnosti, keďže tie pôvodné jej zničil expriateľ. IOM v rámci naplánovanej reintegračnej pomoci podporila jej odborné vzdelávanie, ktoré jej má pomôcť zvýšiť si kvalifikáciu, nájsť si zamestnanie a stať sa sebestačnou. Yuliya si vybrala kadernícky kurz, ktorý vďaka svojmu aktívnemu prístupu začala navštevovať už mesiac po návrate.

IOM jej zabezpečila tiež dočasné ubytovanie, pomohla s vybavením nových dokladov totožnosti, zakúpila študijné materiály a preplatila dopravu na miesto kurzu, aby sa mohla plne sústrediť na úspešné dokončenie kurzu a hľadanie si zamestnania.

Pozrite si Yuliyin príbeh:

Viac informácií, ako IOM pomáha migrantom pri návrate a po návrate zo Slovenska domov: www.avr.iom.sk.

(Mená osôb boli zverejnené s ich súhlasom. / Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené.)

logo isf amif fareb sk

Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine pôvodu (individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.