fbpx

Rahima mala len 18 rokov, keď spolu s 15-ročnou sestrou Laimahou ostali sirotami vo vojnou zmietanom Afganistane. Situácia v krajine bola zlá a preto sa rozhodli utiecť do Iránu, kde žil ich strýko s rodinou. Bez peňazí a dokladov a po niekoľkých dňoch strastiplnej cesty ich prevádzači dopravili do Iránu a strýko sa zaviazal splatiť dlh, ktorý im vznikol za cestu. Aj keď sa im podarilo opustiť Afganistan, ich život v Iráne nebol ľahký. Cítili sa zaviazané strýkovi, ktorý sa o nich staral, ako len vedel.

Nesmeli chodiť do školy, takže sa snažili nájsť si prácu, aby rodine pomohli aspoň finančne. Pre ich nelegálne postavenie v krajine, mladý vek a nedostatok skúseností však neuspeli. Ako Rahima vysvetľuje, „sme ženy, v našom postavení sme nemali žiadne práva“. Plná elánu a s úsmevom však dodáva, že v USA to bude iné. Rahima so svojou mladšou sestrou boli totiž zaradené do programu presídľovania Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ich prepravila na Slovensko, ktoré im po dobu šiestich mesiacov poskytlo dočasné útočisko. Ubytované boli v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom, kde absolvujú prípravu na život v novej krajine. Svoj trvalý domov nájdu v Spojených štátoch amerických.

O zaradenie do programu presídľovania žiadali dvakrát. Najprv spolu so strýkom a jeho rodinou, neskôr už samostatne. „Konečne nám to schválili a bola to tá najlepšia správa. Strýko nás nechcel pustiť, lebo sme mladé ženy bez skúseností a nevieme, ako to chodí v zahraničí. Ale my sme sa nebáli," usmieva sa Rahima a žmurká na mladšiu sestru. Dočasný pobyt v Humennom si chvália, radi spoznali novú kultúru, videli kúsok Európy a získali skúsenosti, ktoré im pomôžu v novom živote. „V USA plánujeme študovať ekonómiu a byť samostatné,“ dodáva Laimah. V jej hlase cítiť radosť, ale aj pokoru pred budúcnosťou.

Spolu s Rahimou a Laimahou čakajú v Humennom na novú šancu desiatky ďalších utečencov z rôznych kútov sveta, ktorí sú zaradení do programu presídľovania. Po absolvovaní bezpečnostných pohovorov, zdravotných prehliadok a kurzov kultúrnej orientácie ich IOM presídli do niektorej z krajín, ktoré ich prijmú a kde začnú nový život.

(Mená osôb boli pre ich ochranu pozmenené).

Aktivity IOM v projekte sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admission Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.