fbpx

Generálny riaditeľ IOM António Vitorino

Spoločenská súdržnosť: Uznanie, že migrácia je prínosom pre všetkých

Keď hovoríme o migrantoch, príliš často sa pristihneme pri tom, že musíme hovoriť o mimorianych ťažkostiach, pretože sme v zajatí krízového naratívu.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – Launched today at the 2019 IOM Council meeting by IOM Director General, António Vitorino, the latest edition of its flagship publication, the World Migration Report 2020 (WMR 2020), continues the organization’s commitment to providing information on migration that is well-researched, rigorous and accessible.

15 odborníkov vystúpilo 20. – 22. augusta 2019 v Bratislave na 7. vzdelávacom seminári Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku Dopady a príležitosti medzinárodnej migrácie. Ich prezentácie a prednášky zo seminára vo forme podcastov nájdete na webovej stránke seminára EMN.

Výročná správa Európskej migračnej siete (EMN) informuje o najdôležitejších aktivitách, zmenách a o vývoji politík v oblastí migrácie a medzinárodnej ochrany v roku 2018 na Slovensku a dáva ich aj do kontextu politík a legislatívy EÚ. Správa obsahuje tiež štatistiky v oblasti migrácie za SR v roku 2018.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) otvára v Bratislave a Košiciach ďalší cyklus Otvorených kurzov slovenského jazyka pre občanov krajín mimo EÚ a EHP, ktorí majú trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt na Slovensku. Kurzy sú bezplatné a sú pre začiatočníkov aj mierne pokročilých.

Od januára do júna 2019 na šiestich školeniach Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) získali praktické a v praxi overené informácie o pobyte a zamestnávaní cudzincov na Slovensku pracovníci 63 rôznych zamestnávateľov, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vyškolila ďalších 87 odborníkov, ktorí pracujú s ohrozenými skupinami obyvateľstva. Vyškolení odborníci vedia oboznámiť jednotlivcov i skupiny s užitočnými informáciami, ako rozoznať riziká obchodovania s ľuďmi, ako sa im vyhnúť a čo robiť v krízovej situácii.

Prinášame vám najnovšie zaujímavosti o aktivitách a službách IOM na Slovensku – prečítajte si najnovšie číslo Newslettra IOM Slovensko č. 1/2019 vydané v apríli 2019: slovenská verzia a anglická verzia.

Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa tu.

V roku 2018 IOM asistovala 80 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 21 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo 6 763 konzultácií 4 550 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku a lektori IOM vyškolili ďalších 96 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Nové video Európskej migračnej siete (EMN) stručne predstavuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia informuje o integračných opatreniach členských štátov EÚ pre maloletých bez sprievodu,...