Film Aj my sme tu doma je dokument o živote migrantov na Slovensku a o tom, ako ich vidia Slováci a ako sa ich názory (ne)zhodujú s realitou o migrácii. Premietať ho môžete aj v svojom meste alebo u vás doma. Film je zverejnený na YouTube stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), diváci si ho tu od apríla 2013 do februára 2016 premietli už vyše 5 200-krát. Ďalšie tisícky ľudí si ho pozreli počas verejných a školských projekcií v desiatkach miest na celom Slovensku.

Podľa výsledkov celosvetového prieskumu v 142 krajinách sa 43 percent obyvateľov prikláňa k tomu, aby stav imigrácie do ich krajiny ostal na súčasnej úrovni, alebo sa zvýšil. Naopak, 34 percent podporuje zníženie imigrácie.

Ďalšie informácie a celé výsledky prieskumu, ktoré do správy Ako svet vníma migráciu (How the World Views Migration) spracovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v spolupráci so spoločnosťou Gallup, sú dostupné tu.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva – On 27 October 2015, IOM launched its flagship World Migration Report 2015 – Migrants and Cities: New Partnerships to Manage Mobility. The report, the eighth in IOM’s World Migration Report series, focuses on how migration and migrants are shaping cities and how the life of migrants is shaped by cities, their people, organizations and rules.

V septembri 2015 poskytla Slovenská republika na svojom území dočasné útočisko pre 66 somálskych utečencov z Eritrey. IOM ich prepravila na Slovensko a dočasne sú ubytovaní v Núdzovom tranzitnom centre (Emergency Transit Centre – ETC) v Humennom. Rodiny s deťmi museli svoju rodnú krajinu opustiť pre pretrvávajúce konflikty a strach o vlastný život. Keďže mnohí z nich na dlhý čas uviazli v utečeneckých táboroch bez nádeje na návrat domov, bola im pridelená medzinárodná ochrana a následne boli vybratí na presídlenie do tretej krajiny. Takéto riešenie im po rokoch neistoty umožní začať odznovu v bezpečných podmienkach.

Viac ako 60 pracovníkov verejnej správy a predstaviteľov akademickej oblasti, neziskového sektora, médií a zahraničných ambasád sa zúčastnilo na vzdelávacom seminári na tému Nelegálna migrácia – hranice a ľudské práva, ktorý zorganizovala Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (European Migration Network – EMN) v Slovenskej republike 25. – 27. augusta 2015 v Bratislave.

Pozrite si najnovšie číslo newslettra IOM na Slovensku 1/2015. Nájdete v ňom pozvánky na zaujímavé podujatia a informácie o pomoci a aktivitách IOM. Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihlásiť sa môžete tu: https://iom.sk/sk/publikacie/odoberat-newsletter-iom-v-sr.html.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

IOM Director General William Lacy Swing's message for World Humanitarian Day (19 August): "Picture a scene at International Aid Headquarters in Erbil Iraq: A family has been waiting for hours in the hot sun. They need some basic information about the “who, when where” of an aid distribution…but communication has broken down, because the guard is unable to help.  He doesn’t know how to engage upward to his superiors to find an answer, nor directly to the needy—and that is how missions fail to meet their goals."

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

Geneva, July 30, 2015 – Citing a new study, “Addressing Human Trafficking and Exploitation in Times of Crisis”, International Organization for Migration Director General William Lacy Swing called the exploitation and trafficking of victims, a growing phenomenon in a world awash in conflict and natural disasters.  

“Trafficking in persons not only flourishes during a disaster, it is a direct result of disasters, every bit as much as the infrastructural damages, the loss of life or the food shortages which garner far more attention,” said Ambassador Swing.

Tento článok je publikovaný len v anglickom jazyku.

CRISIS SITUATIONS ARE LABORATORIES FOR HUMAN TRAFFICKERS, says Ambassador William Lacy Swing, the Director General of the International Organization for Migration (IOM).

"When disaster strikes, the humanitarian community rushes to respond. We mobilize resources, activate response mechanisms, send doctors, search and rescue teams, logisticians, counsellors, engineers, equipment, tarpaulins, food, medicine and water. All the paraphernalia of an emergency response, swings into action, to conflict zones, natural calamities, or man-made disasters."

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) od roku 2010 do mája 2015 uskutočnila 24 tréningov a 17 workshopov pre odborníkov z rôznych inštitúcií verejnej správy, ktoré poskytujú služby cudzincom z krajín mimo EÚ. Vyše 500 účastníkov získalo zručnosti v interkultúrnej komunikácii a poznatky v oblasti migrácie a integrácie cudzincov na Slovensku, ktoré môžu využiť pri práci s cudzincami a pri vzájomnej spolupráci úradov. Účastníci desiatich workshopov sa zapojili aj do poradenských dní pre cudzincov. Ich bezplatné poradenstvo využili cudzinci z 22 krajín mimo EÚ. Viac informácií o projekte a jeho výsledkoch.