fbpx

Na veľtrhu práce Profesia Days 2023, ktorý sa konal 16. – 17. mája 2023 v Bratislave, využilo pomoc Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a jej Migračného informačného centra (MIC) množstvo návštevníkov hľadajúcich rady v oblasti práce a zamestnania migrantov na Slovensku.

Foto - Stánok IOM Slovensko a poradenstvo jej expertov na Profesia Days 2023. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Stánok IOM Slovensko na Profesia Days slúžil ako centrum vedomostí a podpory pre zahraničných návštevníkov, ktorí sa chceli zorientovať na slovenskom trhu práce. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Náš tím odborníkov poskytoval priamo na mieste cenné rady týkajúce sa:

  • hľadania práce,
  • možností vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie,
  • možností uznávania vzdelania získaného v zahraničí,
  • komplexnej ponuky bezplatných kurzov slovenského jazyka poskytovaných IOM,
  • bezplatného právneho a pracovného poradenstva pre migrantov.

IOM Slovensko sa naďalej usiluje posilňovať postavenie zahraničných pracovníkov a odborníkov a pomáhať im uspieť na neustále sa vyvíjajúcom trhu práce. Sme radi za všetkých, ktorí navštívili náš stánok a dostali odpovede na svoje otázky, a sme vďační, že sme mohli byť súčasťou tohto výnimočného a mimoriadne dôležitého festivalu príležitostí.

V prípade, že ste MIC IOM na podujatí nestihli a potrebujete pomoc, kontaktujte nás a využite naše bezplatné právne, sociálne a pracovné poradenstvo – viac na webovej stránke Migračného informačného centra IOM.

Prečítajte si viac o tom, ako Migračné informačné centrum IOM pomáha migrantom uspieť na slovenskom trhu práce v newslettri IOM Slovensko.


logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

logo poo 2022 sk

Aktivity Migračného informačného centra IOM na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.