fbpx

Film Jednosmerný lístok o veľkej životnej zmene utečencov, ktorí boli presídlení z utečeneckého tábora do USA, premietal Filmový festival Jeden svet v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM). Online premietanie filmu 11. novembra 2020 si pozrelo 203 divákov.

Generálny riaditeľ IOM António Vitorino:

"Minulý rok sme na Medzinárodný deň migrantov poukázali na význam sociálnej súdržnosti a ocenili sme veľkorysosť komunít, ktoré podporujú migrantov, netušiac, čo prinesie rok 2020."

Dôležité informácie o rôznych oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku si na webovej stránke Migračného informačného centra IOM (MIC) www.mic.iom.sk od roku 2006 vyhľadalo už vyše milión návštevníkov.

V roku 2019 poskytlo Migračné informačné centrum IOM 10 398 konzultácií 6 198 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku, 108 cudzincov využilo pomoc IOM pri návrate zo Slovenska do 24 krajín a lektori IOM vyškolili ďalších 87 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Podujatím Cudzinec v raji s premietaním filmu Stranger in Paradise a diskusiou 11. decembra 2019 v Bratislave vyvrcholila séria diskusných večerov Aj my sme tu doma, ktoré Migračné informačné centrum IOM zorganizovalo v roku 2018 a 2019 tiež v Trnave, Žiline, Prešove a Martine.

Neúspešní žiadatelia o azyl a cudzinci bez povolenia na pobyt na Slovensku, ktorí nemôžu zostať na území Slovenskej republiky, nemajú finančné prostriedky a želajú si vrátiť sa zo Slovenska do krajiny pôvodu, nájdu informácie o pomoci na novej webovej stránke IOM Slovensko www.avr.iom.sk.

V poradí desiata správa IOM predstavuje kľúčové informácie a štatistické údaje o migrácii vo svete a tematické kapitoly o aktuálnych otázkach migrácie do roku 2020. V ďalšej časti analyzuje komplexné a vznikajúce problémy v oblasti migrácie.

Výročná správa Európskej migračnej siete (EMN) informuje o najdôležitejších aktivitách, zmenách a o vývoji politík v oblastí migrácie a medzinárodnej ochrany v roku 2019 na Slovensku. Správa obsahuje tiež štatistiky v oblasti migrácie za SR v roku 2019, vrátane tých, ktoré sa nezbierajú na úrovni EÚ.

V súhrnných správach Európskej migračnej siete (EMN) sú zhrnuté, porovnané a vložené do kontextu vývoja v EÚ hlavné zistenia z národných štúdií, ktoré za jednotlivé členské štáty EÚ a Nórsko vypracovali Národné kontaktné body Európskej migračnej siete (EMN) v týchto krajinách.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Slovensko od 25. júna 2020 poskytuje občanom Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska (UK) informácie a praktickú pomoc pri registrácii ich pobytu na území Slovenskej republiky. Zmeny v podmienkach na pobyt na Slovensku vyplývajú pre občanov UK z odchodu ich krajiny z Európskej únie.