fbpx

Prevencia sexuálneho vykorisťovania a zneužívania je dlhodobo kľúčovou prioritou Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Na medzinárodnom školení pre partnerov z rôznych organizácií IOM testovala nový školiaci modul, ktorý zefektívni a skvalitní zručnosti školiteľov v tejto oblasti.

PSEA 3

Theodora Suter, regionálna koordinátorka prevencie sexuálneho zneužívania a vykorisťovania z IOM Poľsko vedie aktivitu, v rámci ktorej účastníci skúšajú rôzne spoločenské roly a situácie a identifikujú v ich kontexte rôzne pozície moci. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Nový výukový modul je zameraný na facilitačné zručnosti trénerov, ktorí v tejto oblasti školia ľudí na pracoviskách a v teréne alebo tieto metódy využívajú pri kontakte s prijímateľmi pomoci.

Dvojdňové školenie sa uskutočnilo 29.-30.mája 2023 v Bratislave a pozostávalo z teoretickej a  praktickej časti. Budúci školitelia sa dozvedeli viac o dôležitosti prevencie v tejto oblasti a o tom, ktoré skupiny ľudí môžu byť v tomto smere zraniteľnejšie.

PSEA1

Školiteľka IOM v oblasti prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania Alexandra Filčáková diskutuje s účastníkmi a účastníčkami o prevencii a opatreniach v ich organizáciách. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

“Pre nás je dôležité, aby si účastníci a účastníčky vyskúšali rôzne praktické techniky, vďaka ktorým môžu účinne priblížiť túto problematiku ľuďom vo svojej organizácii či na pracovisku, šíriť osvetu a prípadne riešiť vzniknutú situáciu,” vysvetľuje trénerka prevencie sexuálneho vykorisťovania a zneužívania IOM Slovensko Alexandra Filčáková. Účastníci tak formou diskusie, práce v skupine a hrania rolí spoznali rôzne situácie a môžu tak svoje nadobudnuté skúsenosti preniesť do praxe.

Medzinárodného školenia trénerov sa zúčastnilo 11 účastníkov a účastníčok z IOM a z ďalších organizácií ako Liga za ľudské práva, Tenenet, Možnosť voľby, Červený kríž a EQUITA.

PSEA 5

Účastníci školenia mali možnosť vžiť sa do rolí ľudí s rôznym postavením v spoločnosti a zistiť, ako na nich ich postavenie vplýva, či majú stabilné zamestnanie, starajú sa o dieťa, žijú v partnerskom zväzku, alebo či majú legálny status. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Partnerské organizácie zohrávajú kľúčovú rolu v implementácii zámerov IOM v teréne. V IOM sa dlhodobo usilujeme o aktívnu spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti, pretože si vážime ich odborné znalosti a skúsenosti. 

“Ľudia v partnerských organizáciách majú hlboké znalosti o pomeroch v danej situácii a často aj priamy prístup k prijímateľom pomoci. Snažíme sa našich partnerov podporiť v tom, aby posilnili svoje vnútorné politiky v tejto oblasti v súlade s nulovou toleranciou sexuálneho vykorisťovania a zneužívania v IOM,” povedala Theodora Suter, regionálna koordinátorka prevencie sexuálneho zneužívania a vykorisťovania pôsobiaca v IOM Poľsko, ktorá spolupracovala na príprave nového školiaceho modulu.  

Na školení o prevencii sexuálneho zneužívania a vykorisťovania sa stretli ľudia z rôznych partnerských organizácií, vďaka čomu mali príležitosť vymeniť si skúsenosti z rozdielnych profesijných sfér, identifikovať zraniteľnosti z pozície moci v rôznych situáciách na pracovisku, či pri kontakte s klientmi, ale aj osvojiť si efektívne metódy na šírenie osvety v tomto smere. 

S podporou:

logo norway web