fbpx
 • Pracovníci Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) na Slovensku od roku 2008 do konca roka 2020 v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a s podporou ďalších donorov lektorovali 145 odborných vzdelávacích podujatí, ktorými vyškolili 2 592 odborných...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku v roku 2016 pomohla 116 cudzincom vrátiť sa bezpečne zo Slovenska do 18 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo integračné poradenstvo viac ako 2 800 klientom v otázkach pobytu a integrácie na Slovensku a pracovníci IOM uskutočnili humanitárny transfer vyše 350 utečencov na...

  Čítať ďalej...

 • IOM v roku 2017 poskytla integračné poradenstvo takmer 3 400 klientom, uskutočnila vzdelávací seminár EMN o nútenej migrácii a asistovala 46 cudzincom pri návrate zo Slovenska domov do 19 krajín. Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM Slovensko za rok 2017.

  Čítať ďalej...

 • Ak nie je uvedené inak, štatistiky IOM v SR sú k 31. 12. 2020. Asistované dobrovoľné návraty a reintegrácie 1 685 Od roku 2004 IOM asistovala pri návrate 1 685 cudzincom, ktorí sa vrátili do 66 krajín na celom svete. Najviac z nich smerovalo do...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) v roku 2020 rozšírila svoje služby o podporu pre občanov Spojeného kráľovstva na Slovensku po odchode Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Migračné informačné centrum IOM poskytlo o vyše 3 150 konzultácií viac ako v roku 2019. Prečítajte si ďalšie výsledky kľúčových aktivít IOM na Slovensku.

  Čítať ďalej...

 • V roku 2018 IOM asistovala 80 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 21 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo 6 763 konzultácií 4 550 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku a lektori IOM vyškolili ďalších 96 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na...

  Čítať ďalej...

 • V roku 2019 poskytlo Migračné informačné centrum IOM 10 398 konzultácií 6 198 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku, 108 cudzincov využilo pomoc IOM pri návrate zo Slovenska do 24 krajín a lektori IOM vyškolili ďalších 87 odborníkov v prevencii obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na...

  Čítať ďalej...

 • Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vzdeláva a posilňuje kapacity organizácií a odborníkov, ktorí získavajú informácie a praktické zručnosti v nasledovných oblastiach: vykonávanie individuálnej a skupinovej prevencie v prostredí rizikových skupín, identifikácia potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi, s...

  Čítať ďalej...