fbpx

Pätnásť odborníkov zo Slovenska a zahraničia a 37 pracovníkov štátnej a verejnej správy, akademickej obce a mimovládnych organizácií zo Slovenska sa zúčastnilo letného vzdelávacieho seminára Migrácia globálne a lokálne, ktorý v dňoch 20. – 23. augusta 2012 v Bratislave zorganizoval Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete (EMN) v Slovenskej republike.

Pätnásť klientov pochádzajúcich z Kolumbie, Nikaraguy, Egypta, USA, Sýrie a ďalších krajín využilo 2. augusta 2012 možnosť získať komplexné poradenstvo od zástupcov viacerých inštitúcií. Pilotný deň špecializovaného poradenstva pod názvom One Stop Shop organizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Bratislave a stretol sa s pozitívnym ohlasom.

Tretie číslo newslettra predstavuje výber aktivít a podujatí IOM Bratislava v oblasti integrácie migrantov, boja proti obchodovaniu s ľuďmi, humanitárnych transferoch utečencov a ďalších hlavných oblastí svojej činnosti, ktoré realizovala v apríli až júni 2012. Zároveň prináša súhrnný prehľad dosiahnutých výsledkov za rok 2011 v oblasti asistovaných dobrovoľných návratov a prevencie obchodovania s ľuďmi a pomoci obchodovaným osobám.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 3/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 03/2012

V tomto čísle newslettra sa čiastočne obzeráme späť za rokom 2011 a prinášame prehľad o dosiahnutých výsledkoch v rámci niektorých našich oblastí činnosti. Zároveň informujeme o podujatiach a aktivitách realizovaných v období január až marec 2012 a prinášame prehľad zaujímavých projektov, ktoré v súčasnosti realizujeme.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 2/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 02/2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila 19. apríla 2012 v Kultúrnom centre Dunaj v Bratislave multiCOOLtúrny večer s názvom Aj my sme tu doma. Podujatie bolo otvorením 7. ročníka festivalu [fjúžn], ktorý organizuje Nadácia Milana Šimečku. Multikultúrna párty s rytmami, tancami a chuťami z Ázie, Afriky, Orientu a Karibiku predstavila fúziu rôznych kultúr – našej i cudzincov žijúcich na Slovensku – a pritiahla vyše 500 záujemcov!

Záver roka 2011 priniesol vyvrcholenie viacerých projektov Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Slovenskej republike vo forme odborných seminárov a konferencií. Newsletter IOM číslo 1/2012 prináša stručné informácie o týchto podujatiach a iných aktivitách, ktoré organizácia realizovala v období október až december 2011.

Newsletter Úradu IOM v Slovenskej republike, číslo 1/2012

Newsletter of the IOM Office in the Slovak Republic, Issue 01/2012

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu a Nadácia Milana Šimečku v spolupráci The MediaWise Trust z Veľkej Británie zorganizovali 17. 10. 2011 pre novinárov a 18. 10. 2011 pre študentov žurnalistiky a masmediálnych štúdií workshopy Migranti v centre pozornosti o migrácii a médiách. Oba sa uskutočnili v Bratislave.

Slovensko dvojnásobne uspelo v medzinárodnej mediálnej súťaži Migrants in the Spotlight o najlepší článok alebo dokumentárny film na tému migrácie a integrácie. Do súťaže sa mohli zapojiť študenti vysokých škôl v krajinách Európskej únie vo veku od 18 do 28 rokov.

Ženeva, 18. decembra 2010 – Je potrebné, aby si vlády uvedomili prospešnosť migrácie a šírili tento pohľad vo vzťahu k širokej verejnosti, hovorí Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov. Pozitívny prínos migrantov pre spoločnosť je v dnešnej dobe často spochybňovaný, keďže mnohé vlády prijímajú krátkozraké opatrenia, predstavujúc túto skupinu populácie ako záťaž pre zotavujúce sa ekonomiky alebo systémy sociálneho zabezpečenia.

Publikácia „Postoje verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii v SR“ ponúka široký pohľad na rôzne aspekty zahraničnej migrácie na Slovensku a v mnohých smeroch ponúka nové informácie o téme, ktorá sa na Slovensku po roku 1989 neskúmala intenzívne a do hĺbky. Z tohto dôvodu sa IOM podujala spracovať správu skúmajúcu postoje slovenskej verejnosti k cudzincom a zahraničnej migrácii.