Znalosti o migrácii a o živote migrantov na Slovensku, lepšia spolupráca medzi rôznymi inštitúciami a nové zručnosti pri komunikácii a práci s ľuďmi z rôznych kultúr majú pomôcť pracovníkom štátnej aj verejnej správy pri ich dennodennej práci s migrantmi. Ďalších 39 príslušníkov oddelení cudzineckej polície, pracovníkov úradov práce, okresných úradov, inšpektorátov práce, centier právnej pomoci, mestských zastupiteľstiev a zdravotnej poisťovne z celého Slovenska využilo ponuku Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) a v októbri 2013 sa zúčastnilo na  tréningoch, aby tieto znalosti a zručnosti získali. Služby takto vyškolených pracovníkov môžu uľahčiť integráciu migrantov a vzájomné spolužitie väčšiny a menšín na Slovensku.

Cieľom tréningov je pomôcť pracovníkom rôznych inštitúcií, ktoré poskytujú služby migrantom, aby si rozšírili znalosti o migrácii vo svete aj na Slovensku, vytvorili si aktuálny obraz o migrantoch žijúcich na Slovensku, spoznali možnosti integrácie migrantov, prehĺbili vzájomnú spoluprácu a získali nový pohľad na tému interkulturality. O dôvodoch migrácie, o živote migranta, o názore migrantov na slovenské inštitúcie a o tom, čo pomáha v živote cudzinca v novej krajine, sa účastníci tréningov dozvedeli priamo od migrantov z Kuby a Kamerunu, ktorí žijú na Slovensku.

trening-iom-2013-iv-1

trening-iom-2013-iv-2

Na účastníkov tréningov čaká v novembri 2013 – januári 2014 druhá časť vzdelávacieho programu – workshopy, v rámci ktorých budú účastníci tréningov – vyškolení pracovníci z rôznych inštitúcií – poskytovať migrantom poradenstvo o pobyte, zamestnaní, podnikaní či podmienkach získania slovenského občianstva.

Tréningy tohto formátu organizuje IOM od roku 2010, doteraz ich absolvovalo viac ako 290 pracovníkov z rôznych inštitúcií z celého Slovenska. Tréningy a workshopy v roku 2013 a 2014 realizuje IOM v rámci projektu Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike IV.

logo solidarita sk

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

0
0
0
s2smodern