fbpx

Dňa 24. februára uplynul rok od vypuknutia vojny na Ukrajine, ktorá vyhnala z domov tretinu obyvateľstva a spôsobila najväčšiu utečeneckú vlnu v Európe od 2. svetovej vojny. Z Ukrajiny bolo nútených ujsť milióny ľudí a vyše 110-tisíc požiadalo o dočasné útočisko na Slovensku.

12 mesiacov pomoci ľuďom z Ukrajiny. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

IOM od prvých dní vojny poskytuje podporu a okamžitú pomoc vojnou postihnutým ľuďom, ktorí odišli z Ukrajiny na Slovensko: priamu pomoc na hraničných priechodoch a v registračných centrách, poradenstvo na diaľku, podporu s dočasným ubytovaním, materiálnu aj potravinovú humanitárnu pomoc a zabezpečuje pre nich starostlivosť o duševné zdravie a psychologickú a sociálnu podporu.

Okrem toho IOM vzdeláva pracovníkov prvého kontaktu v boji proti obchodovaniu s ľuďmi a v ochrane proti sexuálnemu zneužívaniu a vykorisťovaniu.

Na podporu dlhodobej inklúzie Ukrajincov na Slovensku im IOM poskytuje právne, sociálne a pracovné poradenstvo, organizuje kurzy slovenského jazyka a poskytuje ďalšiu pomoc.

Niekoľko čísel – počas 12 mesiacov IOM Slovensko:

  • poskytla osobnú pomoc a pomoc na diaľku viac ako 20 000 ľuďom z Ukrajiny,
  • odoslala viac ako 14 200 ton humanitárnej pomoci,
  • vyškolila viac ako 880 pracovníkov prvého kontaktu v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a prevencie sexuálneho vykorisťovania,
  • zabezpečila dočasné ubytovanie pre viac ako 700 ľudí z Ukrajiny,
  • v spolupráci s naším partnerom IPčkom sme poskytli podporu duševného zdravia a psychosociálnu podporu viac ako 8 100 ľuďom.

Stojí za prečítanie:

Ako IOM Slovensko pomáha Ukrajine a ľuďom z Ukrajiny na Slovensku

Pomoc IOM Ukrajine 2022 – 2023 (hlavná stránka IOM)

Infosheet: Ukrajina: Pomoc IOM Slovensko za 12 mesiacov

Príbeh: Žijú pre prítomnosť: Ukrajinci našli na Slovensku nádej, ďaleko od výbuchov a vojny

Denník z hraníc: Päťčlenná rodina z Ukrajiny sa spojila a cíti sa na Slovensku bezpečne

Člen tímu IOM prvého kontaktu: Uvedomil som si hodnotu života, slobody a bezpečia