fbpx

Som jednou z tých Ukrajiniek, ktoré museli utiecť pred vojnou a tak som sa v marci minulého roka ocitla na Slovensku. Vo februári tohto roku oslavujem 20 rokov práce pre OSN.

Frolova WM

Veronika Frolova pracuje v Sekcii riadenia zdrojov IOM. Táto práca je pre ňu spôsob, akým sa snaží pomáhať ostatným ľuďom z Ukrajiny. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Vždy som sa cítila privilegovaná, keď som mala možnosť svojou prácou pomáhať iným ľuďom v núdzi. Ale tento prípad je príliš osobný a príliš výnimočný. Bežná životná rutina každého Ukrajinca a Ukrajinky bola 24. februára 2022 zničená.

Teraz každý z nás hľadá spôsob, ako si navzájom pomôcť.

Pre mňa je to moja práca pre IOM Slovensko, ktorá zabezpečuje, aby sa zimné oblečenie, hygienické potreby, kuchynské vybavenie a ďalšie veci včas obstarali, zaplatili a doručili Ukrajincom a Ukrajinkám v núdzi.

Veronika Frolova, vedúca Oddelenia riadenia zdrojov IOM


Kristina Lenárt z programu Núdzová pomoc IOM: Keď vidím odvahu a odolnosť ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, dúfam v lepší zajtrajšok

Keď vidím odvahu a odolnosť ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, dúfam v lepší zajtrajšok.

Lenart WM

Kristina Lenárt zabezpečovala krátkodobé ubytovanie pre ľudí prichádzajúcich z Ukrajiny. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Vďaka partnerstvu medzi IOM a Airbnb náš tím poskytoval veľmi potrebné prístrešie ľuďom, ktorí nutne potrebovali strechu nad hlavou. Každý deň sme mali možnosť pozitívne prispieť k životu ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu.

„Vďaka pozitívnej spätnej väzbe, ktorú sme dostali od ľudí prijímajúcich pomoc, sme mohli vidieť bezprostredný vplyv zabezpečenia krátkodobého ubytovania v súkromí pre najzraniteľnejších ľudí."

Nie je to len vytváranie veľmi potrebného útočiska - je to nová nádej na budovanie nového života v novej krajine a som vďačná za to, že som súčasťou IOM Slovensko, ktorá pomáha ľuďom utekajúcim pred vojnou na Ukrajine.

Kristina Lenárt, program Núdzová pomoc IOM Slovensko  


Vedúca oddelenia ľudských zdrojov IOM, Zuzana Hanták: Uvedomila som si, aký krehký môže byť spôsob, akým žijeme, a aké dôležité je odhodiť predsudky a navzájom sa podporovať

Vojna trvala už sedem mesiacov, keď Zuzana Hanták nastúpila do Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov.

Zuzana Hantak WM

Pre Zuzanu Hanták je dôležitý pocit, že pre IOM vyberá tých najlepších ľudí. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Bola presvedčená o tom, že chce využiť viac ako 15 rokov svojich profesionálnych skúseností v oblasti ľudských zdrojov zmysluplne. "Táto kritická situácia náš tím v IOM Slovensko posilnila a motivovala nás pracovať tak, aby sme zabezpečili naozaj adekvátnu podporu vysídleným Ukrajincom," hovorí Zuzana Hanták. 

Ako členka tímu riadenia ľudských zdrojov IOM Slovensko zabezpečuje, aby pracovníci prvého kontaktu v IOM mohli pomáhať ľuďom prichádzajúcim na Slovensko, a pozitívne tak ovplyvňovať ich životy.

Pre Zuzanu Hanták je dôležitý pocit, že pre IOM vyberá tých najlepších ľudí.

„Je veľmi smutné, čo sa deje na Ukrajine, a som si istá, že prácou pre IOM môžeme niečo skutočne zmeniť," myslí si.

Práca pre humanitárnu organizáciu v kritických momentoch, ako je tento, prináša mnoho profesionálnych aj osobných výziev. „Uvedomila som si, aký krehký može byť spôsob, akým žijeme, a aké dôležité je, aby ľudia odhodili predsudky a navzájom sa podporovali. Nikdy by som neverila, že náš susedný štát zažije v 21. storočí takúto situáciu, a úprimne dúfam, že Ukrajinci budú mať možnosť čoskoro opäť začať žiť svoj bežný život vo svojej krásnej krajine," uzatvára Zuzana Hanták, vedúca oddelenia ľudských zdrojov IOM Slovensko.

Zuzana Hanták, vedúca oddelenia ľudských zdrojov IOM Slovensko


Zuzana Čačová, školiteľka IOM v oblasti prevencie moderného otroctva: Obchodovanie s ľuďmi sa objaví vždy tam, kde sú ľudia veľmi zraniteľní

V súvislosti s konfliktom na Ukrajine saznovuobjavila aj téma obchodovania s ľuďmi a pracovného vykorisťovania

Kým doteraz sa aktivity IOM skôr sústreďovali na túto tému z pohľadu ochrany Slovákov a Sloveniek, tak teraz je potrebné zmeniť optiku a nastaviť  systém ochrany a prevenčné aktivity tak, aby chránili Ukrajincov a Ukrajinky, ktorí u nás hľadajú bezpečie.

Cacova WM

Zuzana Čačová trénuje policajtov, požiarnikov, psychologičky alebo inšpektorky práce v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Je dôležité, aby ľudia prvého kontaktu boli schopní rozoznať znaky obchodovania s ľuďmi a v prípade potreby aj kvalifikovane pomôcť. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Naše aktivity v téme moderného otroctva  najmä prevenčného a advokačného charakteru. Školíme policajtov, hasičov, ľudí prvého kontaktu na hraniciach, psychológov, pracovníkov pomahájúcich profesií, inšpektorov práce a samozrejme našich zamestnancov. Celkovo je to takmer 500 vyškolených profesionálov.

„Obchodovanie s ľuďmi alebo moderné otroctvo sa objaví vždy tam, kde sú ľudia veľmi zraniteľní. Našími aktivitami sa snažíme upriamiť pozornosť a citlivosť na možné znaky, ktoré je pri práci s prijímateľmi pomoci potrebné si všímať.“

Zuzana Čačová, koordinátorka budovania kapacít IOM


Koordinátorka hraničných operácií IOM, Yelyzaveta Halina: Bojím sa o svoju rodinu, ale IOM je mojou každodennou motiváciou začať nový deň bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete

K IOM som sa pripojila po úteku pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko, keď som mala to šťastie, že som pri hľadaní informácií o dočasnej ochrane a jej fungovaní našla inzerát na voľné pracovné miesto na webovej stránke IOM. Začala som tak pracovať ako konzultantka v teréne a poskytovala som informácie ľuďom utekajúcim pred vojnou a prichádzajúcim do novej destinácie – na Slovensko. 

Yelizaveta Halina WM

Yelyzaveta Halina vysvetľuje odídenkyni z Ukrajiny podrobnosti o dočasnom útočisku na Slovensku. Foto ©  Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.  

Pomáhať ľuďom z Ukrajiny je pre mňa dôležité, pretože mám pocit, že je to môj príspevok k riešeniu súčasnej krízy. Pomáham ľuďom tým, že im poskytujem jasné a relevantné odpovede na rôzne otázky ohľadom života na Slovensku.  Spolu s kolegami a kolegyňami rozvážame zimné oblečenie a hygienické potreby na miesta, kde momentálne pôsobí IOM a kde sa naši príjemcovia môžu dostať k veciam potrebným pre svoj každodenný život. 

IOM sa stala novou stránkou môjho života ako utečenkyne v novej krajine. Som šťastná, že svoj čas trávim užitočnými aktivitami, ktoré zlepšujú životy ľudí. Pracujem v priateľskom prostredí s úžasnými kolegami a kolegyňami, ktorí sú pripravení ma podporiť, keď to potrebujem. Časť mojej rodiny sa nachádza vo východnej časti Ukrajiny, odkiaľ pochádzam.

„Samozrejme, každý deň sa o svoju rodinu bojím, a preto je IOM mojou každodennou motiváciou prebudiť sa a začať nový deň bez ohľadu na to, čo sa deje vo svete.“

Yelyzaveta Halina, Koordinátorka hraničných operácií

Vypočujte si Yelyzavetin príbeh o odchode z Ukrajiny a živote na Slovensku. Priblížila ho v prvej epizóde podcastu NavzáIOM #1: Rok vojny na Ukrajine: Na čom naozaj záleží, je ľudskosť  


Natalia Kolomiiets, právna poradkyňa IOM: Je mojím poslaním pomáhať a poskytovať podporu ľuďom z Ukrajiny

Po vypuknutí vojny bolo pre mňa ako Ukrajinku veľmi dôležité pracovať pre organizáciu, ktorá podporuje ľudí z Ukrajiny. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) má vysoké etické štandardy práce a bezchybnú medzinárodnú povesť a s hodnotami tejto organizácie sa absolútne stotožňujem. 

Natalia staff story WM

Nataliia Kolomiiets s ukrajinskou vlajkou. Foto © Nataliia Kolomiiets / Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.  

Mám bohaté skúsenosti s migračným a podnikovým právom z Ukrajiny, ako aj s poskytovaním právneho poradenstva cudzincom a cudzinkám na Ukrajine, preto je práca v Migračnom informačnom centre IOM presne tou prácou, pri ktorej môžem zúročiť svoje schopnosti a kvalifikáciu.

Počas práce v IOM som získala nové vedomosti a zručnosti, nadobudla skúsenosti vo vplyvnej medzinárodnej organizácii a využila svoj potenciál na poskytovanie kvalifikovanej pomoci prisťahovalcom. 

Od apríla 2022 som mala možnosť stať sa súčasťou tímu IOM MIC (Migračné informačné centrum) a poskytovať písomné a osobné konzultácie o slovenskom migračnom práve pre Ukrajincov a pre štátnych príslušníkov tretích krajín. Od začiatku vojny sa činnosť nášho centra výrazne rozšírila. V súčasnosti navyše podporujeme horúcu linku pre ukrajinsky a rusky hovoriacich ľudí a organizujeme workshopy a semináre pre Ukrajincov a Ukrajinky na aktuálne témy legálneho pobytu na Slovensku a bezpečného zamestnania. Migračné informačné centrum tiež poskytuje jedinečnú službu, a to právnu pomoc ľuďom z Ukrajiny, priamo v Humanitárnom centre v Gabčíkove.

Ľudia, ktorí utiekli pred vojnou, často prišli o všetko, čo mali, preto je pre nich dôležité, že služby nášho centra sú poskytované bezplatne. 

„Každý človek z Ukrajiny, ktorý uteká pred vojnou, je človek s príbehom prežitia a prispôsobovania sa v inej krajine, príbehom plným bolesti zo straty blízkych či domova, príbehom prekonávania chaosu a strachu, nachádzania nádeje a viery v budúcnosť, príbehom, ktorý sa píše na ruinách predchádzajúceho zničeného života."

Chcem úprimne pomôcť Ukrajincom a Ukrajinkám prispôsobiť sa životu v novej krajine, chcem, aby sa tu cítili bezpečne, aby poznali svoje práva a povinnosti a cítili podporu v tejto dobe plnej neistoty. Cítim sa byť súčasťou nášho veľkého projektu poskytovania pomoci a podpory ľuďom z Ukrajiny. Je to môj spôsob podpory mojej krajiny a jej obyvateľov. 

Ukrajinci a Ukrajinky, ktorí prišli na Slovensko, sa ocitli v inom prostredí s iným jazykom, novou kultúrou a novými zákonmi, pravidlami a predpismi. Zmyslom mojej práce a naším hlavným cieľom je preto podporiť týchto ľudí a pomôcť im s integráciou a adaptáciou v novej krajine. Väčšina ľudí z Ukrajiny, ktorí sa ocitnú v inej krajine, zažíva psychické ťažkosti, jazykovú bariéru, nedôveru voči cudzincom a obmedzené možnosti zamestnania vrátane obmedzených možností vzdelávania. 

Komunikácia s ľuďmi v ich rodnom jazyku, vysvetľovanie ich práv a povinností, poskytovanie právneho poradenstva a pomoc pri hľadaní zamestnania - to všetko prispieva k pohodlnej adaptácii Ukrajincov na život v novej krajine. Ľudia musia mať pocit, že krajina, ktorá im poskytuje štatút dočasnej ochrany, ich prijíma a robí všetko, čo je v jej silách, aby im z hľadiska legislatívy poskytla záruky bezpečnosti a pomoci.

Vojna na Ukrajine nepochybne spôsobila šok a stres nielen mne, ale všetkým na svete, pretože na vojnu sa nedá vopred pripraviť. Podobne ako ostatní občania Ukrajiny som opustila svoju krajinu a svoj domov, prišla som o podnikanie a prešla som si cestou prispôsobovania sa novej realite života v inej krajine. Na Slovensku som dostala od Slovákov neuveriteľnú podporu a pomoc, našla som si nový domov, zúročila som svoj potenciál a robím to, čo ma baví. Po absolvovaní tejto náročnej cesty som šťastná, že som na Slovensku, že mám možnosť byť súčasťou tímu Medzinárodnej organizácie pre migráciu a cítim sa zapojená do spoločnej veľkej veci - podpory ďalších ukrajinských utečencov.

Nataliia Kolomiiets, právna poradkyňa IOM 


Slavomír Bucher, člen IOM tímu prvého kontaktu: Uvedomil som si hodnotu života, slobody a bezpečia

Už počas vysokoškolského štúdia som pociťoval potrebu pomáhať ľuďom, ktorých som mal vo svojom okolí. Stal som sa pravidelným darcom krvi, ako aj dobrovoľníkom rôznych mládežníckych organizácií, ktoré sa sústreďovali na pomoc mladým ľuďom a neformálne vzdelávanie. Po vypuknutí vojny na Ukrajine som sa pripojil k dobrovoľníkom v Košiciach, kde som mal možnosť stretnúť sa s ľuďmi z IOM a bližšie sa oboznámiť s ich náplňou práce a poslaním, ktoré organizácia na Slovensku zastrešuje.

SlavomirSlavomír, člen tímu prvého kontaktu IOM, poskytuje pomoc v košickom Hotspote. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Ako člen tímu prvého kontaktu v Košiciach sa snažím na profesionálnej úrovni reprezentovať organizáciou IOM Slovensko. Poskytujem utečencom a presídleným osobám poradenstvo a služby v oblasti práce, vzdelávania a dodávam im vždy aktuálne a objektívne informácie o migrácii a azyle.  

Hneď v prvých mesiacoch po vypuknutí vojny som sa snažil pomôcť s organizáciou a logistickým zabezpečením v centre pre utečencov, ktoré bolo provizórne zriadené v priestoroch kúpaliska Čehačka vedľa železničnej stanice v Košiciach. V úplných začiatkoch k nám prichádzali vystrašení a dezorientovaní ľudia, ktorí potrebovali psychologickú, sociálnu a materiálno-technickú pomoc.

Každý človek túži po prijatí, či už v rodine, v škole alebo na pracovisku. Práve pri ľuďoch z Ukrajiny, ktorí museli prijať ťažké rozhodnutie a opustiť svoju rodinu, bydlisko a krajinu, som si uvedomil, že v prvom rade potrebujú a túžia po prijatí, po láske, po blízkosti inej osoby. Potrebovali mať istotu, že budú prijímaní v cudzej krajine. Iba tak si mohli opäť začať uvedomovať svoju hodnotu a jedinečnosť, ktorá ich podnecovala k tvorivosti, pocitu zdravej dôležitosti a sebadôvere.

V nedávnej pamäti mi ostal príbeh pani z Gruzínska, ktorá utiekla pred vojnou na Ukrajinu, do Odesy. Prežila tam viac ako desať rokov, žiaľ musela opäť utiecť pred vojnou z Ukrajiny na Slovensko. Spolu s kolegami a kolegyňami sme jej pomohli zrealizovať bezpečný návrat zo Slovenska do už bezpečného Gruzínska. 

„Vďaka mojej práci a situácii na Ukrajine som si uvedomil hodnotu života, slobody a bezpečia, o ktoré môžem kedykoľvek prísť.“

Snažím sa ku každému človeku pristupovať s úctou a rešpektom. Ako pracovník pre IOM som sa stal empatickejším k ľuďom a mám možnosť ponúkať im priateľskú podporu v ťažkých životných situáciách, ktorými aktuálne prechádzajú.  

Slavomír Bucher, člen tímu IOM prvého kontaktu


Olena Khomych z IOM tímu prvého kontaktu: Je príjemné uvedomiť si, že môžem byť pre ľudí z Ukrajiny užitočná

Narodila som sa a žila v Luhanskej oblasti v meste Lisičansk. Keď sa začala invázia, panovali u nás 15-stupňové mrazy. Kvôli prebiehajúcej vojne a okupácii môjho mesta som nemala inú možnosť, ako v polovici marca 2022, opustiť Ukrajinu. Vzala som si so sebou len svoju rodinu: rodičov, syna a psa, a odišli sme na Slovensko.

 Olena, IOM Frontline Worker providing assistance.

Olena Khomych, členka tímu IOM prvého kontaktu, poskytuje pomoc ľuďom prichádzajúcim na Slovensko z Ukrajiny. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Prvé, čo som na hranici vo Vyšnom Nemeckom videla, bol transparent s informáciami o pomoci IOM. Som vysokokvalifikovaná psychologička a v rokoch 2015 – 2016 som v mojom rodnom meste pracovala pre IOM v čase, keď sa začala okupácia Krymu a situácia bola napätá aj v iných regiónoch. Chcela som pomáhať v tomto smere aj na Slovensku, a tak som napísala IOM. 

O mesiac neskôr som nastúpila do tímu prvého kontaktu na hraniciach a v registračných centrách, kde pomáhame ľuďom prichádzajúcim z Ukrajiny.

Mám rada svoju prácu. Je príjemné uvedomiť si, že môžem pomáhať Ukrajincom a Ukrajinkám v Európe v týchto ťažkých časoch. 

„Ukrajinci a Ukrajinky sú často prirovnávaní ku včelám; sú pracovití a úprimní. Najdôležitejšie je dať týmto včelám bezpečnú lúku plnú kvetov, na ktorej by mohli zbierať nektár. Je dôležité im pomôcť nájsť si užitočné miesto v spoločnosti tak, aby sa cítili bezpečne a mohli sa v Európe adaptovať.“ 

Vďaka pomoci organizáciám ako IOM a ľuďom v nich, je to všetko uskutočniteľné. 

Svoju prácu mám naozaj rada, 

ďakujem, IOM.

Olena Komych, členka tímu IOM prvého kontaktu


Názory uvedené v tomto dokumente nemusia nevyhnutne vyjadrovať názory Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM).

S podporou:

logo ceb mrf web