fbpx

Ženeva – Pred rokom Ukrajinu zachvátilo ničenie a ľudské utrpenie v rozsahu, aký Európa nezažila už tri generácie. Mestá a obce boli zničené, úzko prepojené komunity odtrhnuté streľbou, raketami a bombami.

Halynin dom opravila IOM po tom, ako ho zničila vojna. Foto: IOM 2022.

Halynin dom opravila IOM po tom, ako ho zničila vojna. Foto: IOM 2022.

Deti a starí ľudia dnes mrznú v pivniciach, lekári operujú pri sviečkach a bez anestetík a životne dôležitá civilná infraštruktúra - teplárne, elektrárne, nemocnice – je znovu a znovu ničená.

Od septembrovej návštevy Ukrajiny sa mi ťažko zabúda na rozsah škôd, ale aj na odvahu tých, ktorí boli konfliktom vysídlení. Obetavosť pracovníkov IOM a našich kolegov z celej humanitárnej komunity, na ktorú som nesmierne hrdý, odráža odolnosť samotných Ukrajincov.

Eskalácia vojny čoraz viac sťažuje životné podmienky, ale pre mnohých je ťažšie zostať pomimo. Zatiaľ čo 13,4 milióna ľudí bolo vysídlených na Ukrajine a v zahraničí, približne 5,5 milióna sa vrátilo, pričom mnohí našli svoje domovy poškodené alebo zničené.

Ja a moji kolegovia sme odhodlaní zotrvať v nastolenom kurze; odhodlaní veriť, že kroky, ktoré podnikneme dnes, vybudujú základy pre lepší zajtrajšok.

Budeme pokračovať v poskytovaní pomoci obyvateľom Ukrajiny, a obzvlášť tým najzraniteľnejším, vrátane poskytovania prístrešia, potravín, vody, liekov a zdravotníckeho vybavenia, teplého oblečenia, opravy domov, paliva a ďalšími spôsobmi. Naďalej budeme financovať opravu infraštruktúry, obnovu škôl, úradov a tovární a vytvárať pracovné miesta. Ľudia budú aj naďalej stredobodom našich aktivít, pretože vieme, že ľudia chcú a mali by byť sami zodpovední za obnovu svojej vlastnej krajiny.

Rok vojny mal však vážne dopady na prístup k dôležitým službám na celej Ukrajine a neúmerne ovplyvnil životy vysídlených osôb. Potreby sú obrovské a stále rastú.

Zatiaľ čo väčšina z nás oslavovala sviatky na začiatku nového roka, ukrajinské oslavy boli skromné. Vojna rozbila rodiny a komunity a na luxus jednoducho nie sú peniaze; takmer polovica (43 %) rodín úplne vyčerpala svoje úspory.

Vojna utlmila ukrajinskú ekonomiku, preto IOM robí všetko pre to, aby investovala do miestnych podnikov, najmä do mikropodnikov a malých podnikov. S podporou našich donorov poskytujeme granty vo výške od 4 500 do 20 000 EUR 700 takýmto firmám. Už teraz bolo takto vytvorených alebo zachovaných viac ako 2 300 pracovných miest.

Strata domova a s ním pocitu bezpečia má ďalekosiahle dôsledky na život človeka. Vzhľadom na to som obzvlášť hrdý, že môžem povedať, že IOM sa stala jedným z najdôležitejších poskytovateľov prístrešia na Ukrajine. Na miestach v prvej línii IOM poskytla okamžitú pomoc viac ako 140 000 rodinám a zároveň opravila viac ako 200 stavieb, ako sú školy a verejné budovy, v ktorých našlo dočasné útočisko viac ako 51 000 vnútorne vysídlených ľudí z celej Ukrajiny.

Prístup do ostatných oblastí je obmedzený v dôsledku aktívnych bojov a chýbajúcich bezpečnostných záruk, ktoré bránia humanitárnym pracovníkom poskytovať pomoc nestranným a neutrálnym spôsobom.

Masové vysídľovanie a rozpad komunitných štruktúr, ktoré sú neodvratným dôsledkom vojny, zvýšili riziko obchodovania s ľuďmi, rodovo podmieneného násilia a vykorisťovania a zneužívania najzraniteľnejších osôb. Úzko spolupracujeme s našimi partnermi, aby sme pomáhali komplexne, cielene a koordinovane.

Odhaduje sa, že približne 15 miliónov ľudí, teda tretina obyvateľstva, žiaľ, zápasí so zhoršujúcim sa duševným zdravím. V krajine, ktorá tak odhodlane čelí nepredstaviteľným ťažkostiam, je nevyhnutné, aby sme posilnili naše programy v oblasti duševného zdravia a psychosociálnej podpory, ktoré sú veľmi potrebným odrazovým mostíkom k zotaveniu komunity.

Kroky, ktoré sme podnikli, nestranné poskytovanie humanitárnej pomoci na riešenie okamžitých potrieb najzraniteľnejších, investovanie do iniciatív súkromného sektora a poskytovanie psychosociálnej a ochrannej pomoci vojnou vyčerpanému obyvateľstvu, prinášajú útechu dnes a zároveň sú investíciou do budúcnosti. Najdôležitejšie je, že tieto kroky poskytujú dôležitú nehmotnú hodnotu: nádej.

***

Viac informácií:

Nájdete na webstránke Ukraine: IOM Response 2022-2023.

***

(Neoficiálny preklad. Pozrieť anglický originál vyjadrenia.)