fbpx

„Ako sa máš? Mám sa dobre. A ty?“ ozýva sa z miestnosti plnej ľudí v Humanitárnom centre v Gabčíkove, kde práve prebieha letný kurz slovenčiny.  

V centre našlo útočisko viac ako 700 žien, mužov a detí, ktorí utiekli po tom, ako vo februári 2022 na Ukrajine vypukla vojna.

Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) začala organizovať bezplatné otvorené kurzy slovenského jazyka v Humanitárnom centre v Gabčíkove v apríli 2022. Len za tento rok sa na nich zúčastnilo viac ako 170 ľudí z Ukrajiny.

Kurzy SJ 1 WM

Viac ako 170 ľudí z Ukrajiny sa v priebehu posledného roka zúčastnilo na kurzoch slovenského jazyka v Humanitárnom centre v Gabčíkove. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Počas letného obdobia, v júli a auguste, sa tím IOM rozhodol ponúknuť intenzívny dvojmesačný kurz zameraný na posilnenie a prehĺbenie znalostí slovenčiny. Na kurzoch sa stretávajú mladší aj starší dospelí z Ukrajiny bez rozdielu veku. Sledujeme, ako sa všetky oči upierajú na učiteľku, každý sa sústredí a snaží sa zapamätať si každé slovo.

Kurzy SJ 2 WM

Individuálna práca so študentmi a študentkami je pri výučbe jazyka nevyhnutná. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Hoci sú si slovanské jazyky blízke, hovorí sa, že slovenčina je na učenie jeden z najťažších jazykov. A to nehovoríme o slovách, ktoré podobne alebo rovnako znejú, no ich význam je v slovenčine a ukrajinčine odlišný. Čo teda účastníkov motivuje v učení slovenčiny?

„Chcem si nájsť prácu,“ hovorí štyridsaťsedemročná Svitlana, jedna z takmer 50  účastníkov letného kurzu v Humanitárnom centre v Gabčíkove. „Učím sa po slovensky, aby som sa ďalej integrovala do slovenskej spoločnosti,“ dopĺňa Marina (55 rokov). „Chcem sa dozvedieť viac o legislatíve,“ prekvapuje Nataliia (70 rokov). Lepšie pochopenie krajiny a kultúry, nadviazanie kontaktu s ľuďmi a prekonanie jazykovej bariéry u lekára, v obchode, v lekárni, v doprave a v iných každodenných situáciách je silnou motiváciou pre mnohých. Iryna (53 rokov) a Oksana (42 rokov) chcú byť vzorom pre malých škôlkarov a školákov z Ukrajiny, keďže obe pracujú v škole a pomáhajú im so slovenčinou od útleho veku. „Je to nesmierne dôležité,“ zanietene gestikuluje Iryna.

Učiteľka Alica o účastníkoch kurzu prezrádza, že pracujú usilovne a veľa sa pýtajú. Chcú rozumieť aj detailom a dokonca si pýtajú domáce úlohy. „Som na nich veľmi hrdá“, hovorí Alica.

Kurzy SJ 3 WM

IOM ponúka kurzy slovenského jazyka v každom krajskom meste a v ďalších mestách na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

IOM inovatívne zaviedla do výučby slovenčiny prvky týkajúce sa ochrany ľudí utekajúcich pred vojnou. Vďaka tomu sa frekventanti dozvedeli ako reagovať a čo robiť, keby sa ocitli v zraniteľnej situácii. Tím IOM zároveň využil letné obdobie a oboznámil ich s pravidlami bezpečného cestovania.

Na bezplatných otvorených kurzoch slovenského jazyka, ktoré organizovalo Migračné informačné centrum IOM po celom Slovensku, sa zúčastnilo približne 3000 ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Viac informácií o bezplatných a otvorených kurzoch slovenského jazyka, online zdrojoch a všeobecne o bezplatnom poradenstve a službách pre migrantov, ktoré poskytuje MIC IOM, nájdete na www.mic.iom.sk.

„Milujem slovacky jazyk,“ uzatvára Ukrajinka Anna (62 rokov).

Napísala: Jana Hönschová

S podporou:

 logo norway web

S podporou Ministerstva zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva.