fbpx

Migračné informačné centrum IOM (MIC) podporuje občanov EÚ a občanov krajín mimo EÚ  v integrácii na slovenský trh práce. MIC poskytuje podporu pri orientácii na pracovnom trhu, pri príprave životopisu a motivačného listu a pri príprave na pracovný pohovor, pri komunikácii so zamestnávateľmi či pri hľadaní zamestnania.

Pracovne poradenstvo 1 WM

Migračné informačné centrum poskytuje komplexné služby bezplatne vo všetkých krajských mestách na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

MIC okrem toho poskytuje finančné príspevky na absolvovanie individuálnych školení alebo rekvalifikačných kurzov, ktoré zvýšia šance migrantov zamestnať sa na Slovensku.

Jednou z aktuálnych aktivít pracovno-právneho poradenstva MIC je zvyšovanie povedomia komunít migrantov o legálnych a bezpečných pracovných podmienkach na Slovensku.

Semináre o legálnej a bezpečnej práci

„Organizovanie informačných stretnutí pre komunity, ktoré sú známe pod názvom „Welcoming Slovakia“, považujeme za užitočný nástroj na zvyšovanie povedomia o legálnej práci a o ďalších dôležitých informáciách týkajúcich sa rôznych aspektov života migrantov na Slovensku, ako sú napríklad pobyt, zamestnanie, podnikanie, vzdelávanie či rôzne sociálne otázky," uviedla Yasmina Stupak, koordinátorka práce
s komunitami v MIC IOM, ktorá tieto podujatia spoluorganizuje.

Pracovne poradenstvo 3 WM tune

Informačné stretnutia Welcoming Slovakia sa organizujú pravidelne v rôznych slovenských mestách. Stretnutia sú interaktívne a ľudia sa môže pýtať čokoľvek ohľadom právneho, sociálneho, zdravotného, či školského systému na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

IOM Slovensko ich organizuje online vo forme webinárov aj osobne v rôznych regiónoch Slovenska a sú určené pre občanov krajín mimo EÚ. Jazykom týchto seminárov je predovšetkým slovenčina, angličtina a ukrajinčina s možnosťou tlmočenia do jazyka komunity, pre ktorú je daný seminár organizovaný.

„Pre presídlencov z Ukrajiny, ktorí boli nútení opustiť svoj domov, je po príchode do novej krajiny rozhodujúce nájsť si bezpečnú a legálnu prácu," vysvetlila Mária Guido Sásová, právnička MIC, čo zaujíma ľudí z Ukrajiny, ktorí si hľadajú prácu na Slovensku.

Vďaka seminárom o bezpečnom zamestnávaní sa ľudia, ktorí dostávajú pomoc, dozvedia o svojich právach a povinnostiach. „Poznanie vlastných práv im umožňuje lepšie sa brániť voči pracovnému vykorisťovaniu a uplatniť sa na novom trhu práce," dodala Mária Guido Sásová.

Počas celého minulého roka viedli tieto semináre ukrajinskí právnici MIC aj v ukrajinskom jazyku. Účastníci informačných seminárov na tému „Ako si nájsť bezpečnú prácu na Slovensku“ sa môžu dozvedieť viac o nasledujúcich podtémach:

  • Čo musí obsahovať pracovná zmluva;
  • Aké sú základné práva zamestnanca;
  • Čo robiť, keď zamestnávateľ nevypláca mzdu, resp.
  • Ako ukončiť pracovný pomer.

„Získala som dôležité informácie o svojich právach a povinnostiach na Slovensku. Po úteku pred vojnou som sa rozhodla zostať na Slovensku a usadiť sa tu. Počas seminára som sa dozvedela, ako si môžem zmeniť svoj právny status, aby som mohla na Slovensku zostať dlhodobo, a od právnikov MIC IOM som dostala aj individuálne poradenstvo o svojej situácii," povedala Maria z Ukrajiny, ktorá sa na workshope zúčastnila pred niekoľkými mesiacmi.

Za posledné dva roky sa osobných seminárov a online webinárov zúčastnilo viac ako 360 ľudí. Účastníci si mohli prezentované teoretické informácie overiť v praxi hľadaním chýb v pracovných inzerátoch. Po prezentácii majú navyše možnosť získať kvalifikované právne poradenstvo.

Podpora vysokokvalifikovaných migrantov

IOM Slovensko organizuje rozličné semináre aj pre vysokokvalifikovaných občanov krajín EÚ a mimo EÚ. Od októbra 2022 sa osemdesiat vysokokvalifikovaných migrantov zúčastnilo troch workshopov zameraných na témy sociálneho zabezpečenia, podpory vzdelávania a uznávania zahraničnej kvalifikácie, či získania slovenského občianstva. Desať univerzitných pracovníkov sa vzdelalo v problematike postupov pri prijímaní zahraničných študentov a viac než 60 zástupcov slovenských zamestnávateľov absolvovalo školenia vedené právnikmi MIC na tému procesov nevyhnutných pre zamestnanie vysokokvalifikovaných cudzincov.

Pracovne poradenstvo 2 WM

Právnici MIC organizjú workshopy pre vysokokvalifikovaných migrantov, ktoré sa zameriavajú na sociálne zabezpečenie, podporu a uznanie zahraničného vzdelania, či na získanie občianstva. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM).

Všetky tieto služby sú bezplatné a na väčšinu z nich sa nie je potrebné vopred registrovať. Podrobnejšie informácie o aktivitách MIC a o pripravovaných seminároch nájdete na webovej stránke MIC a na sociálnych sieťach IOM Slovakia.

Migračné informačné centrum IOM

MIC je poradenské centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM). Od roku 2006 poskytuje občanom EÚ a občanom tretích krajín bezplatné služby, ktoré im pomáhajú pri sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii na Slovensku. Migrantom poskytuje komplexné integračné, sociálne a odborné poradenstvo, podporuje ich začlenenie na trh práce, organizuje Otvorené kurzy slovenského jazyka a kurzy sociálnej a kultúrnej orientácie, poskytuje im dôležité informácie o živote na Slovensku a podporuje komunitný život migrantov.

MIC poskytuje svoje služby v kanceláriách v Bratislave, Košiciach a najnovšie aj v šiestich regionálnych kanceláriách v Banskej Bystrici, Nitre, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline.

INFO LINKA MIC: 0850 211 478 (volania zo Slovenska)

Zo zahraničia: +421 2 5263 0023, +421 55 625 8662

Telegram/Signal: +421 908 767 853 (len hlasové hovory)

Telegramový kanál: https://t. me/IOMSlovakia

Email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Viac informácií: www.mic.iom.sk

Prečítajte si viac o pracovnom poradenstve MIC: 

Pre ukrajinskú komunitu sú informácie o legálnom pobyte na Slovensku a bezpečných pracovných podmienkach kľúčové

IOM posilňuje spoluprácu s mongolskou komunitou na Slovensku a poskytuje jej podporu

S podporou: 

logo isf amif fareb en

Migračné informačné centrum na podporu integrácie migrantov na Slovensku (fáza X, individuálny projekt). Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Azylového, migračného a integračného fondu (AMIF). Fondy pre vnútorné záležitosti.

 

logo_poo_687x76.png

Aktivity Migračného informačného centra IOM (MIC) na podporu pracovnej mobility a integrácie migrantov v rámci Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky sú financované Európskou úniou – NextGenerationEU.