fbpx

Po roku, ktorý uplynul od ruskej invázie na Ukrajinu, veľa ľudí zvažuje svoje možnosti pobytu v hostiteľskej krajine, či potenciálny návrat domovAdekvátne informácie môžu ľuďom pomôcť správne sa rozhodnúť. 

trencin safe work seminar feb 23 WM

Právničky z Migračného informačného centra odpovedajú na otázky ohľadom trvalého pobytu cudzincov na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Počas februára 2023 preto zorganizovalo Migračné informačné centrum (MIC) tri semináre pre ukrajinskej komunity žijúce v Trenčíne, Nitre a Topoľčanoch na tému Bezpečné podmienky práce a legálny pobyt na Slovensku. 

Seminár organizovali právnici a právničky z MIC a pre budovanie dôvery v ukrajinskej komunite mal mimoriadny význam

V časti seminára venovanej otázkam a odpovediam sa ľudia najviac pýtali na trvalý a dlhodobý pobyt na Slovensku a jeho podmienky. Užitočné boli pre nich tiež informácie o legálnom zamestnaní a bezpečnej práci. Vďaka nim sa môžu vyvarovať zlým pracovným podmienkam či pracovnému vykorisťovaniu.

Toto podujatie organizovalo MIC v spolupráci s organizáciou NIVAM.

Stretnutia na tému bezpečnej a legálnej práce sa konali aj v Nitre a Topolčanoch. Dokopy 36 ľudí sa vďaka odbornosti právničiek z MIC oboznámilo o svojich právach, ale aj povinnostiach týkajúcich sa legálneho pobytu na Slovensku. 

safe work topolcany

V Topoľčanoch ľudí najviac zaujímali pracovné podmienky podľa slovenskej legislatívy. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Tieto semináre boli organizované v spolupráci s orgaizáciou IPčko, ktorá je implementačným partnerom IOM Slovensko. 

Od roku 2021 sa seminárov na tému legálneho pobytu a práce na Slovensku prezenčne aj online zúčastnilo viac ako 360 ľudí. 

safe work nitra

Právničky Migračného informačného centra v Nitre odpovedali na otázky ohľadom trvalého pobytu na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

MIC IOM organizuje viacero stretnutí o zamestnaní, právach a povinnostiach a o pobyte na území SR nielen pre Ukrajincov, ale aj pre iné komunity. Prečítajte si viac o podpore, ktorú poskytujeme ľuďom z Mongolska: IOM posilňuje spoluprácu s mongolskou komunitou na Slovensku a poskytuje jej podporu.

S podporou: 

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.