fbpx

Nový rok sa v Mongolsku oslavuje 21. februára. IOM Slovensko mala možnosť zorganizovať informačné stretnutie pre 38 členov mongolskej komunity na Slovensku, ktoré bolo ukončené oslavou Nového roka.

mongol community senec

Členovia a členky mongolskej komunity na informačnom semináre ohľadom podmienok pobytu na Slovensku. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2022.

Informačné stretnutie poskytlo mongolskej komunite informácie týkajúce sa ich práv a povinností na Slovensku a podmienok legálneho pobytu v krajine. Právnička z IOM MIC Z. Kubáň im počas časti stretnutia venovanej otázkam a odpovediam poskytla bezplatné právne poradenstvo.

Vďaka tomuto stretnutiu MIC IOM Slovensko nadviazalo nové kontakty s mongolskou komunitou, čo bol dôležitý míľnik dosiahnutý v spolupráci s kultúrnou mediátorkou IOM Enchtuyou Renchindorj. Na základe dopytu priamo od komunity bude IOM Slovensko organizovať ďalšie stretnutia s cieľom posilniť spoluprácu.

S podporou: 

logo isf amif fareb sk

Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza X, individuálny projekt). Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu. Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.