fbpx

Vytváranie a podpora komunitných aktivít je jednou z priorít tímu IOM, ktorý dlhodobo pôsobí v Humanitárnom centre (HC) v Gabčíkove, kde žije približne tisícka ľudí z Ukrajiny s udeleným štatútom dočasnej ochrany.

hlava WM

Obraz, ktorý vytvorili ženy z neformálnej skupiny v HC Gabčíkovo obsahuje slová podpory pre ľudí, ktorí zostali žiť na Ukrajine v blízkosti frontu. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Vďaka tomu v HC vznikla neformálna skupina žien rôzneho veku, ktorá sa stáva čoraz viac obľúbenejšou. Ženy sa stretávajú každú stredu a maľujú, vyrábajú keramiku alebo robia ručné práce.

Vytváranie aktivít pre komunitu je sústavná a pravidelná práca, ktorá má pozitívny efekt na psychosociálnu pohodu a zdravie klientov a klientok.

„Na začiatku je potrebné poskytnúť ľuďom bezpečný priestor a atmosféru, aby sa mohli podeliť o svoje myšlienky, skúsenosti, starosti a nápady. Je to tiež príležitosť vyjadriť si vzájomne podporné slová a úprimné sympatie," hovorí Kataryna Borysovych, ktorá v rámci projektu Núdzová pomoc v HC Gabčíkovo pomáha organizovať tieto stretnutia.

zeny spolu WM

Arteterapeutický skupinový proces vytvára priestor na pozitívnu skupinovú komunikáciu a vzájomné emocionálne obohatenie všetkých, ktorí sa ho zúčastnia. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Nedávno sa ženy z tejto skupiny rozhodli podporiť ľudí, ktorí zostali na Ukrajine, najmä civilistov žijúcich pozdĺž kontaktnej línie vo východnej časti krajiny. Ženy vystrihli papierové ruky a napísali na ne svoje želania, slová podpory a povzbudenia pre ľudí na Ukrajine.

Oľha, jedna z talentovaných a vysoko kvalifikovaných Ukrajiniek žijúcich a pracujúcich v HC Gabčíkovo, namaľovala plagát ukrajinskej ženy. Jej obraz bude ako gesto podpory poslaný do Bachmutu, ktorý je už dlhší čas terčom ťažkého ostreľovania a bombardovania. 

"Chceme podporiť ľudí, ktorí sú na Ukrajine, tých, ktorí nemohli opustiť krajinu a sú nútení žiť pod neustálym ostreľovaním a bombardovaním," hovorí Oľha, zatiaľ čo drží v ruke svoj obraz.

Olha WM

Oľha chce svoj obraz poslať do Bachmutu na Ukrajinu ako symbol podpory. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023.

Práca v malej skupine a zapájanie ľudí do jednoduchých činností, ako je maľovanie, hrnčiarstvo a rôzne remeslá, je jednoduchá a má pozitívny efekt na všetkých zúčastnených. Hlavným cieľom arteterapeutických stretnutí je podpora transformácie prípadných traumatických zážitkov pozitívnym smerom, ale aj reduckia možného psycho-emocionálneho napätia.

Arteterapeutický skupinový proces vytvára priestor na pozitívnu skupinovú komunikáciu a vzájomné emocionálne obohatenie všetkých, ktorí sa ho zúčastnia. Spoločné aktivity podporujú súdržnosť komunity a priateľské vzťahy, čo pomáha novo prichádzajúcim ľuďom rýchlejšie sa v komunite adaptovať.

Prečítajte si tiež: 

Muzikoterapia poskytuje utečencom v Gabčíkove emocionálnu úľavu 

S podporou: 

logo uk fcdo web