fbpx

IOM Medzinárodná organizácia pre migráciu organizuje v januári 2013 dva tréningy pre príslušníkov oddelení cudzineckej polície a pracovníkov úradov práce, obvodných úradov, centier právnej pomoci a mestských zastupiteľstiev. Tréningy sú zamerané na budovanie odborných kapacít pracovníkov týchto inštitúcií v oblasti práce s migrantmi. Budovaním kapacít chce IOM podporiť poskytovanie pomoci migrantom pri ich integrácii na Slovensku.

trening-iom-2011Tréningy IOM kladú dôraz na posilnenie znalostí o rôznych aspektoch migrácie a integrácie migrantov, na vytvorenie aktuálneho obrazu o migrantoch žijúcich na Slovensku, prehĺbenie interkultúrnych znalostí a komunikačných zručností, na spoluprácu medzi inštitúciami pri poskytovaní služieb migrantom a na zvýšenie povedomia o problémoch, s ktorými sa migranti stretávajú v styku s inštitúciami. Viac informácií o tréningoch nájdete na webovej stránke Platformy pre dialóg: http://www.mic.iom.sk/dialog.

Budovanie kapacít bude pokračovať ďalšou fázou – účastníci tréningov sa zúčastnia workshopov, ktoré IOM zorganizuje vo februári až máji 2013 v štyroch krajoch Slovenska. Súčasťou workshopov budú aj poradenské dni, tzv. one-stop-shop, počas ktorých budú účastníci poskytovať migrantom poradenstvo o práci, pobyte či sociálnom zabezpečení na Slovensku. Účastníci tak budú môcť využiť svoje doterajšie skúsenosti pri práci s migrantmi, ako aj znalosti a zručnosti získané z tréningov.

Tréningy, workshopy a poradenské dni one-stop-shop sú súčasťou projektu Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike.

logo solidarita sk

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.