Čo potrebujú cudzinci vedieť, aby mohli začať život v novej krajine a úspešne sa integrovať do spoločnosti? Svoje skúsenosti a odporúčania z praxe v poskytovaní sociálnej a kultúrnej orientácie predstavili na medzinárodnej odbornej konferencii Sociálna a kultúrna orientácia pre cudzincov z tretích krajín dňa 19. septembra 2012 v Bratislave odborníci z Českej republiky, Rakúska, Švédska a Úradu IOM v Ženeve, Prahe a Bratislave.

Odborník zo Švédska predstavil e-learningovú formu vzdelávania migrantov s využitím virtuálnej triedy a zástupca českých Centier na podporu integrácie cudzincov skúsenosti s kurzmi sociálnej a kultúrnej orientácie, ktoré spolu so sociálnym a právnym poradenstvom a kurzmi českého jazyka poskytujú takéto centrá v rôznych mestách Českej republiky. 

Expertka z Viedne predstavila model StartWien, ktorý poskytuje príslušníkom tretích krajín  po príchode do Rakúska vstupné poradenstvo – rady na prvých pár týždňov a mesiacov ich pobytu vo Viedni a služby prispôsobené individuálnym potrebám cudzincov. Súčasťou StartWien je aj študijný preukaz, jazykové poukážky na kurzy nemčiny a informačné moduly, ktoré pomáhajú cudzincom lepšie spoznať rôzne oblasti života v Rakúsku a vo Viedni.

Na záver IOM Bratislava predstavila účastníkom – zástupcom štátnych a vzdelávacích inštitúcií, mimovládnych organizácií pracujúcich s cudzincami a zástupcom komunít migrantov – súhrn odporúčaní na prípravu jednotnej metodiky, osnov a obsahu prípravných programov a kurzov sociálnej a kultúrnej orientácie pre cudzincov v SR.

Zborník z konferencie aj s odporúčaniami pre SR si možete stiahnuť tu:

iom poskyt-soc-kult-orient 2012

Konferencia a zborník z konferencie sú súčasťou projektu Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre migrantov – Výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ.

logo solidarita sk

Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

 

0
0
0
s2smodern