fbpx

Svetlana z Kremenčugu v Poltavskej oblasti prišla pred pár dňami do Tranzitného centra v Michalovciach na registráciu. Rozhodnutie presťahovať sa na Slovensko a prihlásiť sa tu na trvalý pobyt nebolo pre ňu jednoduché.

Svetlanina dcéra žije s rodinou v Českej republike už viac ako 10 rokov a Svetlana tak bola zvyknutá žiť a pracovať sama. Svoj život v Kremenčugu mala pod kontrolou. Vlastnila tam malý obchod, ktorý jej pred vojnou prinášal malý, ale stabilný príjem.

So začiatkom vojny sa prevádzkovanie obchodu stalo veľmi náročné, Svetlana nemala dosť peňazí na nákup tovaru a zásobovanie viazlo. Mesto Kremenčug bolo dennodenne ostreľované a bombardované a viesť obchod v takýchto podmienkach nebolo čoskoro vôbec možné. Vojna na Ukrajine zmenila všetko, vrátane Svetlaninho pokojného života. Svetlana tak musela v sebe nájsť odvahu odísť a vybudovať svoj život nanovo na bezpečnejšom mieste.  

V lete 2022 sa presťahovala na západnú Ukrajinu, kde žila u ľudí, ktorí jej ponúkli ubytovanie v ich vlastnom dome. Svetlana začala pracovať na čiastočný úväzok ako predavačka, ale u svojich priateľov nadobudla pocit, že zneužíva ich pohostinnosť. A tento pocit sa jej nepáčil. 

Svetlana WM resized

Svetlana sa cíti odhodlane začať na Slovensku nový život. Foto © Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) 2023

Svetlana vedela, že sa musí ešte raz presťahovať, a urobila ťažké rozhodnutie odísť natrvalo na Slovensko.

„Chcem tu začať nový život, naučiť sa jazyk, hľadať si prácu a integrovať sa do slovenskej spoločnosti," povedala Svetlana pracovníkom prvého kontaktu IOM, keď sa s ňou stretli v Tranzitnom centre v Michalovciach.

Poskytli jej informácie o online kurzoch slovenského jazyka, ktoré organizuje a vedie IOM, o zdrojoch na hľadanie bývania a zamestnania a o sociálnom systéme a podpore pre ukrajinských utečencov na Slovensku.

Svetlana dostala humanitárnu pomoc v podobe základných potrieb, za ktorú bola veľmi vďačná a odchádzala povzbudená začať nový život.

Tieto príbehy zbierajú členovia pohraničných tímov IOM so súhlasom respondentov.

Prečítajte si ďalšie príbehy zo slovensko-ukrajinských hraníc:

Denník z hraníc #1: Päťčlenná rodina z Ukrajiny sa spojila a cíti sa na Slovensku bezpečne 

Právna poradkyňa IOM: Je mojím poslaním pomáhať a poskytovať podporu ľuďom z Ukrajiny 

S podporou:

logo ceb mrf web

 

logo ro korea flag