Prinášame vám najnovšie zaujímavosti o aktivitách a službách IOM na Slovensku – prečítajte si najnovšie číslo Newslettra IOM Slovensko č. 1/2019 vydané v apríli 2019: slovenská verzia a anglická verzia.

Ak chcete dostávať newslettre IOM priamo do svojej e-mailovej schránky, prihláste sa tu.

V roku 2018 IOM asistovala 80 cudzincom pri návrate zo Slovenska do 21 krajín, Migračné informačné centrum IOM poskytlo 6 763 konzultácií 4 550 klientom o dôležitých oblastiach života na Slovensku a lektori IOM vyškolili ďalších 96 odborníkov v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi. Prečítajte si ďalšie výsledky v kľúčových aktivitách IOM na Slovensku.

Nové video Európskej migračnej siete (EMN) stručne predstavuje hlavné zistenia štúdie Prístupy k maloletým bez sprievodu po ukončení imigračného konania v EÚ a Nórsku (2017). Štúdia informuje o integračných opatreniach členských štátov EÚ pre maloletých bez sprievodu,...

V októbri 2018 a v marci 2019 zorganizovalo Migračné informačné centrum IOM (MIC) v Žiline, Trnave, Prešove a Martine verejné podujatia Aj my sme tu doma – ako sa žije cudzincom na Slovensku s diskusiami, filmami s príbehmi cudzincov, výstavou a gastronomickou špecialitou.

Zamestnávateľom, ktorí majú záujem o pracovníkov zo zahraničia, Medzinárodná organizácia pre migraciu (IOM) ponúka školenie s presnými a praktickými informáciami o pobyte a zamestnávaní cudzincov v SR. Najbližšie otvorené školenia sú 16. 4. 2019 a 28. 5. 2019, miesto školení je v Bratislave.

Migračné informačné centrum IOM (MIC) pripravilo nové informačné karty pre cudzincov s aktuálnymi informáciami a odporúčaniami, ako postupovať pri podávaní žiadosti o pobyt na Slovensku a aké povinnosti vyplývajú z jednotlivých typov prechodného a trvalého pobytu. Informačné karty sú dostupné na webovej stránke MIC.

Tretí ročník Global Migration Film Festival uviedol 4. a 5. decembra v Kine Lumière v Bratislave tri pozoruhodné filmy o dôvodoch migrácie do Európy, o radikálnom zásahu sýrskeho konfliktu do životov ľudí a o výzvach, ktorým utečenci čelia v neznámom prostredí v nových krajinách.

Vyjadrenie Antónia Vitorina, generálneho riaditeľa Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM), pri príležitosti Medzinárodného dňa migrantov

„Migrácia je jednou z veľkých otázok súčasnosti. Témou tohoročného Medzinárodného dňa migrantov, ktorý si dnes pripomíname, je dôstojná migrácia (#WithDignity).

Do roku 2050 môže byť vyše 140 miliónov ľudí nútených opustiť svoje domovy pre neúrodu, nedostatok vody, záplavy či stúpanie hladiny morí spôsobené klimatickými zmenami. O migrácii vyvolanej klimatickými zmenami diskutovali experti zo Svetovej banky, Akadémie vied ČR a IOM.

Šiesty ročník seminára zorganizovala 22. – 24. augusta 2018 v Bratislave Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) ako koordinátor Európskej migračnej siete (EMN) na Slovensku pre viac ako 70 pracovníkov štátnej a verejnej správy, neziskového sektora a akademickej obce.