fbpx

Účastníci tréningov ocenili najmä nové informácie v obchodovaní s ľuďmi a praktické poznatky, ktoré môžu ihneď využiť v svojej práci. Mnohí hodnotili ako užitočné tiež príležitosť vymeniť si skúsenosti a dozvedieť sa, čo je zodpovedné nakupovanie a aký má súvis s obchodovaním s ľuďmi.

Ako pandémia ovplyvnila migráciu, aké sú multilaterálne riešenia migrácie, ako sa žije v utečeneckých táboroch v Grécku, aká je migračná situácia v Afganistane a aké sú možnosti legálnej migrácie a pracovnej mobility do EÚ?

IOM Slovensko aktualizovala a vylepšila tréningový manuál Prevencia obchodovania s ľuďmi. Je užitočnou pomôckou pre odborníkov, ktorí pracujú s mladými ľuďmi a chcú ich informovať či vzdelávať, ako sa nestať obeťami obchodovania s ľuďmi.

Stručný návod predstavuje mobilnú aplikáciu SAFE Travel & Work Abroad a pre odborníkov vo vzdelávaní ponúka tipy na dve aktivity, ako využiť aplikáciu vo vzdelávaní mladých ľudí o obchodovaní s ľuďmi a ako ich informovať o bezpečnom cestovaní.

Čo si predstavíte pod pojmom migrácia? Loď preplnenú ľuďmi v záchranných vestách? Zábery z utečeneckých táborov? Či predavačku v potravinách, pracovníka vo výrobe alebo svojho lekára? Pozrime sa na to, ako na Slovensku vnímame cudzincov a aké sú fakty o migrácii.

Až 86 % utečencov zostáva v rozvojových krajinách, zaznelo 23. júna 2021 v online diskusii odborníkov o globálnych výzvach migrácie, utečencoch a poskytovaní medzinárodnej ochrany v Slovenskej republike a o aktivitách migračného úradu MV SR v zahraničí.

Pre všetkých, ktorí pracujú v oblasti migrácie a azylu, alebo sa o ňu zaujímajú, pripravila Európska migračná sieť (EMN) dôležitú pomôcku: slovník, ktorý poskytuje jednotnú terminológiu EÚ z oblasti migrácie a azylu. Obsahuje približne 500 výrazov a pojmov preložených do viac ako 20 jazykov EÚ, vrátane slovenčiny.

Vyplýva to z online prieskumu Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) o pracovnej mobilite medzi 352 občanmi z vyše 50 krajín mimo EÚ/EHP, ktorí v posledných dvoch rokoch boli alebo sú zamestnaní na Slovensku a ktorí sa v čase prieskumu zdržiavali v 29 okresoch Slovenska.

Ministerstvo vnútra SR (MV SR) a Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) vo štvrtok 10. júna 2021 v Bratislave podpísali dohodu o podpore na vybudovanie zdravotníckych zariadení a zabezpečenie ich odborného personálu v záchytných a identifikačných centrách (ZIC) pre migrantov na gréckych ostrovoch.

Cudzinci prichádzajúci na Slovensko najčastejšie potrebujú pomôcť s prvými krokmi pri získaní povolenia na pobyt a hľadajú, ako sa zorientovať v náročných administratívnych postupoch a legislatíve. Vyplýva to z údajov Migračného informačného centra IOM (MIC), ktoré otvorila Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) na Slovensku už v apríli 2006.