fbpx

IOM pokračuje v budovaní kapacít pracovníkov zastupiteľských úradov SR v zahraničí, ktorí významne pomáhajú pri identifikovaní obetí obchodovania s ľuďmi a poskytnutí pomoci. V rámci predvýjazdovej prípravy IOM spolu s Informačným centrom na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality Ministerstva vnútra SR v máji 2015 vyškolila ďalších 13 konzulárnych pracovníkov. Viac informácií o vzdelávacích aktivitách IOM v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi.