fbpx

Správa informuje o vývoji legislatívy a politík v oblasti migrácie a azylu, o legálnej migrácii a mobilite, medzinárodnej ochrane vrátane azylu, maloletých bez sprievodu a iných zraniteľných skupinách, nelegálnej migrácii a prevádzačstve na Slovensku v roku 2014. Okrem toho analyzuje opatrenia v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, migráciu a jej vplyv na rozvoj krajín a návraty štátnych príslušníkov tretích krajín. Súčasťou správy je štatistický prehľad legálnej a nelegálnej migrácie a maloletých bez sprievodu. Výročná správa je dostupná v slovenskom a anglickom jazyku.

Výročná správa EMN o politikách v oblasti migrácie a azylu v SR za rok 2014

 

logo-emn-new-sk