fbpx

Od januára do konca mája 2015 IOM v spolupráci s partnermi postupne prepravila z Núdzového tranzitného centra v Humennom (Emergency Transit Centre – ETC) 130 utečencov somálskej a etiópskej národnosti do krajiny finálneho presídlenia – Spojených štátov amerických. Počas svojho polročného pobytu v ETC migranti absolvovali bezpečnostné pohovory, zdravotné prehliadky a kurzy kultúrnej orientácie, ktoré im pomohli pripraviť sa na život v novom domove.

res-som-etiop-jan-may-2015

Ilustračné foto – IOM Slovensko

Počet utečencov presídlených cez Slovensko sa tak od otvorenia ETC v auguste 2009 zvýšil na 781.

Slovenská republika poskytuje dočasné útočisko utečencom pod ochranou Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) na základe trojstrannej dohody medzi vládou SR, UNHCR a IOM.

Aktivity IOM v projekte Humanitárny transfer utečencov sú financované Vládou Spojených štátov amerických prostredníctvom programu USRAP – United States Refugee Admissions Program, alebo podobnými programami iných presídľovacích krajín.